icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingswet | van uitstel komt geen afstel!

Blog · 23 april 2020

De Omgevingswet treedt niet op 1 januari 2021 in werking bleek uit de kamerbrief van het verantwoordelijk ministerie. De laatste maanden was er al veel discussie over de haalbaarheid van deze planning, vooral omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet op tijd gereed zou zijn. De coronacrisis gaf het laatste zetje om tot uitstel te besluiten. Een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet bekend, maar zal naar verwachting in de komende maanden bekend worden. Van uitstel komt geen afstel: de Omgevingswet zelf staat niet ter discussie én voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet zijn in heel Nederland al in volle gang. Deze voorbereidingen zullen in ieder geval bij overheden, met een dipje wellicht tijdens deze coronacrisis, ook in volle gang blijven.

Voorbereiden op de omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het gehele omgevingsrecht met al het bijbehorende instrumentarium herzien. Die herziening gaat onder andere over bouwen, milieu, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, procedures, participatie van belanghebbenden, gebiedsontwikkeling en meer. Te veel om in één blog te vatten. We vertellen daar graag meer over, dus heb je vragen neem dan contact met ons op.

Voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en aanvragers van vergunningen is het vooral de naderende overgangsperiode die tot een afweging dwingt: kan en wil ik, gezien de voorbereidingstijd, nog gebruik maken van de bestaande ‘vertrouwde’ instrumenten (zoals een bestemmingsplan) en procedures of zal mijn initiatief of aanvraag in het nieuwe stelsel moeten passen? En waar moet ik dan rekening mee houden? Doordat de Omgevingswet wordt uitgesteld kunnen we nog wat langer door op de gebaande paden.

Maar zoals gezegd: Van uitstel komt geen afstel. De Omgevingswet wordt uiteindelijk wel ingevoerd en heeft dus op termijn wel degelijk invloed op ruimtelijke plannen. Welke kansen en risico’s gaan hiermee gepaard? Hoe ga je hier op acteren?

Wat betekent de omgevingswet voor jouw ruimtelijke plan?

Het internet staat vol met informatie over de Omgevingswet waarmee een deel jouw vragen wellicht zijn te beantwoorden, een aantal goede website zijn bijvoorbeeld www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en www.omgevingswetportaal.nl. Er is inmiddels echter zoveel informatie beschikbaar dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Wij gaan graag met jou in gesprek om te bepalen wat de Omgevingswet voor jouw ruimtelijk plan of organisatie betekent. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie

 

Juul Osinga - Aveco de Bondt, josinga@avecodebondt.nl, 0612804962.

Marcel Volbeda - C5S, mvolbeda@c5s.nl, 0612973256.