icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Participatie op afstand: hoe pak je dat aan?

Blog · 16 april 2020

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd die ons uitdaagt om creatief om te gaan met dat wat voorheen normaal was. Waar bepaalde onderdelen zoals ontwerpopgaven en bestuurlijke besluitvorming vaak nog doorgang vinden, ligt dit voor het betrekken van de omgeving bij projecten helaas lastiger. Terwijl juist in een participatieproces een langere periode van stilstand kan leiden tot achteruitgang.  

Participeren op afstand

Nederland blijft in ieder geval de komende tijd zo veel als mogelijk thuis. Hierdoor kunnen informatiebijeenkomsten, bewonersavonden en klankbordgroepen (fysiek) niet doorgaan. Toch is het van belang om inwoners en andere belanghebbenden te blijven betrekken, processen te blijven afstemmen en daarmee vertraging of verlies van (ruimtelijke) kwaliteit te voorkomen.

Gelukkig biedt de digitale wereld ons mogelijkheden voor participatie op afstand. Er bestaan veel online platformen en communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden om een participatieproces ‘digitaal’ door te laten gaan. Maar welke aanpak kies je? En welk instrument sluiten aan bij welk type activiteit? Wij hebben een aantal verschillende mogelijkheden op een rij gezet, zie daarvoor het overzicht in de bijlage. Daarbij lichten we praktijkvoorbeelden toe gerelateerd aan de drie meest voorkomende participatie-activiteiten:

  1. Eén op één activiteiten, zoals keukentafelgesprekken. Met een videoverbinding zoals Microsoft Teams houden we een digitale bijeenkomst.
  2. Bijeenkomsten met minder dan 10 personen, zoals klankbordgroepen en projectteams. Met een vooraf opgenomen video wordt de boodschap goed geformuleerd en in een nabespreking in een videoverbinding met de deelnemers besproken.
  3. Bijeenkomsten met meer dan 10 personen, zoals bijvoorbeeld een informatie- of inloopbijeenkomst. Ook hier wordt een presentatie opgenomen en deze wordt gedeeld met de genodigden. Iedereen kan reageren naar de presentator. De presentator bundelt de reacties en deelt deze ook weer met de genodigden.

 

Ondersteuning bij de organisatie

Participatie op afstand is anders dan interactie in een fysieke bijeenkomst, maar met de juiste voorbereiding is op afstand veel mogelijk. Alle digitale invullingen van participatievormen hebben voor- en nadelen. Daarnaast vraagt een digitale bijeenkomst om een goede opzet en uitwerking van de aanpak en duidelijk voorzitterschap om het gesprek goed te organiseren. Wij kunnen daarbij helpen, zowel op inhoud als proces.

 

Hier vind je de mogelijke online participatie-activiteiten op een rij, met de voor- en nadelen.

Meer weten of eens van gedachten wisselen?

Inmiddels zetten wij in verschillende projecten op digitale wijze participatieprocessen voort. Hierin kijken per project wat het beste past. Zorgvuldig invullen van participatie is en blijft namelijk maatwerk. Meer weten over participatie op afstand? Of wilt u vrijblijvend eens van gedachten wisselen over de (on)mogelijkheden? Neem dan contact op contact met Wouter Reilink (06- 227 61 643, wreilink@avecodebondt.nl) of Sophie Groeneveld (06-301 41 879, sgroeneveld@avecodebondt.nl).