icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen

Nieuwe gebieden moeten klimaatbestendig worden ingericht, zodat ze bestemd zijn tegen extreme weersomstandigheden. Samen met de toenemende verstedelijking en aanleg van infrastructuur, vormt dit een grote maatschappelijke opgave. Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen bieden hierin oplossingen die direct positief bijdragen aan onze leefomgeving.

Joost van der Veldt
klimaatadaptief-ontwerp

Klimaatadaptief en natuurinclusief advies

Naast klimaatadaptief ontwerpen is het belangrijk om rekening te houden met ons leefklimaat. Want onze omgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid. Natuurinclusief bouwen draagt dan ook bij aan een gezonde leefomgeving.Wij adviseren opdrachtgevers om gebouwen, bruggen, viaducten, wijken of zelfs een heel gebied klimaatadaptief en natuurinclusief te ontwerpen. Van voldoen aan wet- en regelgeving, tot onderscheidende elementen op klimaatbestendigheid en ecologische maatregelen (ook wel: nature based solutions).

klimaatadaptief-natuurinclusief

Hoe pakken we het aan?

  • Stap 1. We brengen de huidige situatie in kaart. Wat zijn de wensen en wat moet er gebeuren?
  • Stap 2. Samen bepalen we ambities en doelstellingen.
  • Stap 3. Door slimme technische oplossingen en samen te werken met de omgeving, leveren we ontwerpadvies voor klimaatbestendige en natuurinclusieve ontwerpen. We kijken naar slimme technische oplossingen en onderbouwen deze met berekeningen en modellen.
klimaatbestendig-ontwerp.jpg

Waarom klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen?

Met klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen weet je zeker dat een bouwwerk, wijk of gebied klimaatbestendig is ontworpen of ingericht. Maar ook dat er veel wordt bereikt voor de leefbaarheid van een gebied of stad. En dat is goed voor de gezondheid van mensen en dieren. We hebben uitgebreide expertises op onderwerpen als hittestress, (stedelijke) watersystemen en ondergrond, biobased materiaalgebruik en ecologische maatregelen. Wij geven advies op maat voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve ontwerpen.

 

Training duurzaamheid Aveco de Bondt-2.jpg

Deel van actieve landelijke werkgroepen

We zien rondom klimaat en natuur steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan. Een voorbeeld daarvan is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Daarin is de ambitie vastgelegd om nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief te bouwen. We hebben in deze nieuwe werkgroep een trekkersrol en willen biodiversiteit een standaard onderdeel maken van bouwprojecten. En zo zijn we lid van meer werkgroepen.

Wil je meer weten over klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen? Neem contact met ons op!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl