icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stakeholdermanagement en participatie

Bij een project heb je altijd te maken met de directe omgeving. Bewoners, ondernemers en andere stakeholders. Zij spelen een belangrijke rol in de realisatie van duurzame oplossingen en bij een soepele besluitvorming. Welke belangen hebben zij? En hoe betrek je hen?

grachten-amsterdam

Omgevingsmanagement

Voor bouw- en ontwikkelprojecten verzorgen wij de communicatie en participatie met de directe omgeving. Denk aan stakeholders, betrokkenen, belanghebbenden en bewoners. We zorgen ervoor dat zij op de hoogte zijn van alle werkzaamheden en gebeurtenissen en, waar dat kan en nodig is, betrokken zijn bij de ontwerpfase. Dit zorgt voor draagvlak en oplossingen die echt passen bij en binnen de omgeving. Van project- en participatieplan tot de organisatie van (online) bijeenkomsten.

bouwplaats-project

Hoe pakken we het aan?

Stap 1. We starten met het in beeld brengen van het project en de projectdoelen. Daarbij tekenen we het proces uit en verkennen we wie de verschillende doelgroepen / stakeholders zijn.

Stap 2. Per doelgroep kijken we wat hun rol is en zoeken we naar een passende aanpak om tot de gewenste input te komen. Dit kan per doelgroep en projectfase flink verschillen. Dit vatten we samen in een project- en participatieplan.

Stap 3. We voeren de plannen uit. Denk aan gerichte communicatie met de omgeving en participatiemomenten met direct betrokkenen.

Stap 4. De input uit de participatiemomenten helpen we vertalen naar concrete ontwerpen.

Wat levert dat op?

  • Project- of participatieplan
  • Ontzorging in de ontwerpfase (participatie) en tijdens de uitvoering (communicatie)
  • Haalbare en gedragen oplossingen en producten

Grote en kleine projecten

Ons team van omgevingsmanagers verzorgt het stakeholdersmanagement participatie binnen kleine projecten. In complexe projecten, bijvoorbeeld in een IPM rol, maar ook in kleinere projecten als adviseur. We kennen de thema’s en weten wat er speelt in gebieden en in de wijk. Met die kennis maken we van elk project een succes! Ook bij dijkversterkingsprojecten kom je onze mensen tegen.

participatie-burgers

Centrale rol

Stakeholdermanagement en participatie kan worden ingezet binnen allerlei projecten. De touwtjes in handen en draagvlak creëren is belangrijk bij elk project. Deze dienst heeft dan ook een centrale rol binnen veel van ons programma’s en werkzaamheden.