icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt stelt top-10  klimaatgevoelige locaties op voor gemeente Roosendaal 

Actueel · 20 oktober 2022

Klimaatverandering brengt steeds meer onzekerheden met zich mee. Wateroverlast en extreme hitte treden steeds vaker op, met alle gevolgen van dien.   De uitdagingen voor een gemeente om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten worden complexer. Daarom heeft de gemeente Roosendaal Aveco de Bondt gevraagd om mee te denken over een klimaatbestendige inrichting.  Dit project is ondersteund door ons programma Stedelijk Water en Ondergrond.     

Inzicht in overlast 

Gemeente Roosendaal heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig  te zijn en wil dit jaar al actief klimaatadaptieve maatregelen nemen in de openbare ruimte. Daarvoor wordt er eerst gekeken waar de maatregelen het hardst nodig zijn. Daarvoor heeft de gemeente  Aveco de Bondt gevraagd om inzicht te geven op welke locaties de kans op overlast als gevolg van extreme neerslag of hitte het grootst is.   

Gemeente roosendaal.png
Inzicht in de gemiddelde hittestress zoals weergegeven in Tygron

Methode voor Top-10 

Hiervoor hebben we samen met de gemeente een top-10 opgesteld van locaties waar wateroverlast en/of hittestress optreedt. De locaties zijn bepaald met een model waarin de hittestress volgens de DPRA-methodiek (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) is berekend, daarnaast is er een 70mm neerslagsituatie uitgevoerd voor de hele gemeente. Deze benadering is verfijnd tot een top-20 van bekende overlastmeldingen. Met inhoudelijke experts van de gemeente Roosendaal en van Aveco de Bondt is er een definitieve top-10 vastgesteld. 

Maatregelen tegen overlast 

De top-10 locaties zijn nader geanalyseerd om oorzaak en gevolg vast te stellen en passende maatregelen te ontwerpen. Deze maatregelen verschillen per locatie, denk daarbij aan het planten van bomen tegen hittestress of een ingreep in het maaiveld om wateroverlast te verminderden. De effecten van deze maatregelen zijn per locatie berekend en gepresenteerd aan de gemeente. Op basis van een schetsontwerp zijn kostenindicaties afgegeven per maatregel. De gemeente Roosendaal heeft nu inzicht in de meest geschikte mogelijkheden om de eerste locaties klimaatbestendig te maken.    

Gemeente Roosendaal_output_5.png
Overzichtskaart met de effecten van voorgestelde maatregelen

Expertise in klmaatadaptatie

Eén van de redenen waarom de gemeente koos  voor samenwerking met Aveco de Bondt, is vanwege de expertise in het visualiseren en aanpakken van hittestress. Daarnaast heeft Aveco de Bondt ruime ervaring als het gaat om bijvoorbeeld het ontwikkelen van waterrobuuste nieuwbouwplannen en de implementatie daarvan met belanghebbenden en verantwoordelijke overheden. 

Meer weten over oplossingen bij hittestress? Neem contact op met onze expert!
Leon van Hamersveld MSc
Projectmanager Stedelijk & Landelijk Water
T 06 532 463 44
lvhamersveld@avecodebondt.nl