icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Afstudeerders Saxion StadsLAB brengen mogelijke woningbouwlocaties Zwolle in kaart

Actueel · 23 februari 2022

Afstudeerders van Saxion StadsLAB in Deventer hebben de afgelopen maanden in opdracht van Aveco de Bondt onderzoek gedaan naar kansrijke locaties voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Als casus is het stedelijk gebied van Zwolle gekozen, waar een flinke opgave ligt. Dit onderzoek heeft 11 nieuwe kansrijke locaties opgeleverd, waarvan er twee locaties door de afstudeerders verder zijn uitgewerkt. StadsLAB is een samenwerking tussen studenten, docentenonderzoekers, die slimme oplossingen bedenken voor de samenleving. Dit doen ze samen met bewoners en bedrijven.

Onderzoek naar locaties en woonmilieu

De afstudeerders, met een studierichting in planologie, stedenbouw of bestuurskunde, hebben diverse onderzoeksmethodes toegepast voor het beantwoorden van de volgende twee vragen:

  1. Zijn er buiten de locaties die de gemeente Zwolle en/of de provincie Overijssel al heeft aangemerkt als potentieel geschikt voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling, nog andere locaties denkbaar binnen het Zwolse stedelijk gebied? Met welke factoren houd je dan allemaal rekening bij die locatiekeuze en hoe weeg je die?
  2. Welk type woonmilieu zou op die locaties kunnen worden gerealiseerd, en is daar bij de beoogde doelgroepen naar verwachting behoefte aan?

Kansrijke locaties in het stedelijk gebied van Zwolle

Uit het onderzoek is een selectie van 11 kansrijke locaties gekomen. Voor twee locaties hebben de afstudeerders stedenbouwkundige schetsen opgesteld. Voor de uitwerking hiervan, is er een uitgebreide woonmilieu inventarisatie uitgevoerd.

Als opdrachtgever zijn wij enorm trots op het werk van deze groep afstudeerders. Het resultaat is door ons dan ook als ‘uitstekend’ beoordeeld. Met deze praktijkopdracht hebben wij de samenwerking met Hogeschool Saxion verder geïntensiveerd. Wij begeleiden regelmatig stagiairs. Lijkt het jou ook leuk om aan de slag te gaan met ruimtelijke vraagstukken in het stedelijk of landelijk gebied? Neem contact op met Bob Karelsen via bkarelsen@avecodebondt.nl over de mogelijkheden.

 

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten rondom binnenstedelijke (her)ontwikkellocaties in Zwolle? Neem contact op met Juul!
Juul  Osinga
Juul Osinga
Adviseur Projectmanagement
T +31 6 128 04 962
josinga@avecodebondt.nl