icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt versterkt focus op verkeer & mobiliteit

Actueel · 06 juli 2022

Van de transitie naar duurzamere mobiliteit tot de doorstroming op onze wegen en van verkeersveiligheid tot het benutten van (big) data bij het onderhoud van onze infrastructuur; de vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit worden steeds omvangrijker en complexer. Aveco de Bondt Lanceert daarom een team dat zich volledig op verkeer en mobiliteit richt.

Werken aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving

Het nieuwe team Verkeer & Mobiliteit ondersteunt onder meer overheden, ontwikkelaars en infrabedrijven op het gebied van analyse, participatie, advies en ontwerp . “Uitgangspunt is daarbij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, door die zo robuust, duurzaam en toekomstbestendig mogelijk in te richten. Niet alleen voor de huidige gebruikers, maar juist ook voor volgende generaties”, zegt Hilgard van Alphen, Business Development Manager bij Aveco de Bondt.

Van quickscan tot beleidsadvies en realtime monitoring

Het team Verkeer & Mobiliteit kan opdrachtgevers ondersteunen bij een groot aantal verkeers- en mobiliteitsvraagstukken. Te denken valt aan:

  • Planstudies, verkenningen en quickscans bij opgaven rondom stedelijke ontwikkeling en mobiliteitstransitie. Hoe kan je de openbare ruimte optimaal gebruiken en bijvoorbeeld de levenskwaliteit in een gebied vergroten? 

  • Advisering (lokale) overheden.Hoe kom je tot een optimale fietsmobiliteit, hoe ontwikkel je een nieuwe parkeervisie met oog voor een toekomstbestendige parkeerbalans incl. solar parking en laadinfrastructuur? Maar ook ondersteuning bij het afhandelen van  allerdaagse verkeerskundige meldingen en klachten en het opstellen van verkeersbesluiten.  

  • Schetsmatige ontwerpoplossingen, waarin integraal vorm is gegeven aan ruimtelijke inpassing, duurzaamheid, mobiliteit en verkeersveiligheid  in samenhang met met stedenbouwkundige kaders & uitgangspunten.  

  • Big data & slimme mobiliteit. Waarbij we expertise in huis hebben in onder meer analyse van (GIS) data, dashboarding, (drone) inspecties en advisering rondom inzet van slimme apps in het verkeer. voor het oplossen van verkeerskundige-, inrichtings- en beheersvraagstukken. 

  • Audits en second opinions, bijvoorbeeld verkeersveiligheidsaudits van het onderliggende wegennet of van lokaal verkeersbeleid, nieuwe verkeersplannen en verkeersbesluiten.  

  • Onderzoek naar en monitoring van onder meer (effecten) van verkeersbewegingen,erkeerspsychologie en verplaatsingsgedrag, waarbij we natuurlijk de koppeling maken naar beleid en mogelijke praktische inpassing van maatregelen? 

Komen tot gedragen oplossingen voor complexe vraagstukken

Het team Verkeer & Mobiliteit maakt deel uit van de businessline Infrastructuur & Ruimte van Aveco de Bondt en werkt nauw samen met eigen specialisten op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Handig, want verkeerskundige vraagstukken staan nooit op zichzelf. “Verkeer & Mobiliteit bevindt zich in een dynamisch speelveld waar alles in de openbare ruimte samenkomt en waar alles een plek moet hebben (of soms juist niet). Dit vraagt van verkeerskundig adviseurs dat ze integraal belangen afwegen, keuzes durven te maken en die ook kunnen motiveren, om zo te komen tot gedragen, duurzame oplossingen”, zegt Michel van Dijk, teamleider Verkeer & Mobiliteit

Blijven ontwikkelen in verkeer en mobiliteit

Het nieuwe team Verkeer & Mobiliteit zit vol plannen en ambities. Zo wil het team zich in de toekomst ook gaan richten op strategische mobiliteitsvraagstukken, bijvoorbeeld als onderdeel voor MIRT- en MER-verkenningen. Of op integrale en conceptuele oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het structureren en optimaliseren van vervoersbewegingen van de verschillende modaliteiten: treinen, metro’s, trams, bussen, auto’s, (elektrische) fietsen en voetgangers, goederenvervoer en energiestromen.

MEER WETEN OVER DE ONZE DIENSTVERLENING IN VERKEER & MOBILITEIT? VRAAG HET AAN HILGARD!
Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
Ruimtelijke Inrichting & Projectbeheersing
Business Unit Manager
T +31 650 22 30 27
hvalphen@avecodebondt.nl