icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Boer én adviseur: Eric Kleissen over de opgaven op zijn boerderij en in het landelijk gebied

Blog · 23 augustus 2022

Van het terugdringen van de stikstofuitstoot en herstellen van de natuur tot het klimaatbestendig maken van watersystemen; er liggen nogal wat complexe opgaven in het landelijk gebied. Met adviseurs die een agrarische achtergrond hebben slaan we bij Aveco de Bondt de brug tussen bestuur en praktijk. Vandaag aan het woord: melkveehouder én senior adviseur omgevingsmanagement Eric Kleissen

Vertel eens: waar boer je en hoe ziet je boerderij er uit?

Met mijn zoon en vrouw heb ik een maatschap. We houden 170 melkkoeien op onze boerderij in Rossum. Iedere ochtend voor ik naar Aveco de Bondt vertrek, sta ik nog een uur tussen de koeien en doe ik klussen op het erf. Rond onze boerderij hebben we 60 hectare land. We pachten verder nog eens 50 hectare land op afstand. Ons bedrijf ligt minder dan een kilometer van het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. En een deel van onze percelen ligt in de invloedssfeer van een KRW-lichaam.

Hoe kwam de stikstofbrief uit Den Haag bij jou binnen?

Ik was en ben er redelijk nuchter onder. Als je de brief van minister Staghouwer goed leest, zie je heel veel haakjes die kansen bieden. Ook met de toon van de brief kon ik goed uit te voeten. De kaartjes die erbij zaten met de reductieopgaven? Die deden bij mij wel de wenkbrauwen fronsen. In onze omgeving moet de stikstofuitstoot met 70% omlaag. Dat maakt hier veel emoties los bij mensen. Ze maken zich zorgen en zien hun bestaansrecht in het geding komen.

Wat doe jij nu al om te ondernemen in samenhang met de natuurlijke omgeving?

Wij zijn een aantal jaar geleden overgestapt op agrarisch natuurbeheer. Inmiddels hebben we twaalf hectare kruidenrijk grasland, doen we aan plas-dras voor weidevogels en hebben we 7 hectare kruidenrijke akker en akkerranden met graan en bloemen zoals papavers, korenbloemen en zonnebloemen. Die laten we in de winter staan als schuilplaats en voedselbron voor dieren. Ik geef eerlijk toe: we deden dat in eerste instantie vooral omdat het financieel aantrekkelijk was. Inmiddels vind ik het ook hartstikke leuk om te zien hoe het hier rond de boerderij zoemt en bromt van de insecten en hoe fazanten, patrijzen en andere dieren hun weg naar het boerenland terugvinden.

Welke plannen heb je nog voor de komende jaren?

Op dit moment wachten we even af. Er wordt veel van onze regio gevraagd. Naast de stikstofopgave gaan de nitraatrichtlijn en KRW-doelen hier grote impact hebben. Het is alleen nu nog niet te zeggen wat ze precies betekenen voor ons bedrijf en welke instrumenten er straks zijn die kunnen bijdragen aan een gezond, toekomstbestendig verdienmodel. We hebben nu bijvoorbeeld 170 koeien en daar is dus onze bedrijfsvoering op gebaseerd. Stel dat dat aantal omlaag gaat, dan verandert ook je kostprijs en moet dus je bedrijfsvoering meebewegen. Misschien moeten we de automatisering dan weer afschalen. Dat voelt misschien ongemakkelijk, maar uiteindelijk gaat het erom of je onderaan de streep een boterham kunt verdienen. De schaalvergroting in de landbouw was financieel gedreven. Als we die stap vooruit konden zetten, kunnen we hem met de juiste financiële oplossingen ook terugzetten.

Hoe pas jij jouw praktische agrarische kennis toe in je werk bij Aveco de Bondt?

Als adviseur omgevingsmanagement werk ik op verschillende plekken in Oost-Nederland aan maatschappelijke opgaven. Ik stuur bijvoorbeeld als projectleider de realisatie van natuurdoelen in het Natura 2000-gebied Wierdense Veld aan. In de Baakse Beekzone denk ik mee over de transitie van de agrarische sector en ik geef leiding aan Mineral Valley Twente, dat oplossingen onderzoekt die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie van het landelijke gebied. In al die rollen zit ik veelvuldig om tafel met collega-boeren. Het helpt daarbij enorm dat ik hun taal spreek en snap wat er komt kijken bij hun bedrijfsvoering. De meeste boeren willen echt wel meebewegen, maar niet minder verdienen. Als je dat als uitgangspunt neemt, kan je samen gaan puzzelen. Waar sta je nu, met welke opgaves word je geconfronteerd, waar liggen er kansen voor een gezonde toekomst? 

Je hebt ook een stevige bestuurlijke achtergrond. Helpt dat?

Zeker. Ik ben wethouder geweest, heb in de ledenraad gezeten van ForFarmers en van zuivelcoöperatie DOC. Die bestuurlijke ervaring neem ik ook mee. Ik weet hoe ambtelijke processen werken en in welke politieke context bestuurders hun werk moeten doen. Wat je in feite ziet is dat boeren en bestuurders een tolk nodig hebben. Want als je het afpelt, willen ze in grote lijnen hetzelfde. De meeste boeren hebben begrip voor de opgaven die er liggen in het landelijk gebied. Ze willen echt wel bewegen, maar ze hebben behoefte aan perspectief. Bestuurders acteren vaak vanuit de opgave en staan te ver van de inhoud en dagelijkse realiteit op de boerderij, waardoor de luiken bij boeren dichtgaan en het gesprek niet op gang komt. Samen met mijn collega’s sla ik bruggen tussen die twee werelden en daarbij is die bestuurlijke en agrarische achtergrond ontzettend waardevol.

Wat zou je provincies willen meegeven op basis van jouw ervaringen in het veld?

Betrek boeren in het landelijk gebied bij de stappen die je de komende tijd gaat zetten. Laat ze zelf aangeven waar de kansen liggen, laat ze meepraten over notities, plannen en beleidsstukken. Op die manier kun je de kracht van de sector benutten en haal je de angel eruit. Nogmaals: de opgaven die er liggen zijn niet het grootste probleem, het is de communicatie die voor onrust zorgt.

Bij Aveco de Bondt werken meer adviseurs met een agrarische achtergrond. Lees ook het verhaal van Henk Jolink en volgende week het verhaal van Merel Straathof. 

SPARREN OVER DE TRANSITIE VAN HET LANDELIJK GEBIED? NEEM CONTACT OP MET ERIC!
Eric  Kleissen
Eric Kleissen
Senior adviseur
T 06-10660918
ekleissen@avecodebondt.nl