icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Boer én adviseur: Henk Jolink over de opgaven op zijn boerderij en in het landelijk gebied

Blog · 16 augustus 2022

Van het terugdringen van de stikstofuitstoot en herstellen van de natuur tot het klimaatbestendig maken van watersystemen; er liggen nogal wat complexe opgaven in het landelijk gebied. Met adviseurs die een agrarische achtergrond hebben slaan we bij Aveco de Bondt de brug tussen bestuur en praktijk. Vandaag aan het woord: melkveehouder en Senior Adviseur Landelijk Gebied Henk Jolink.

Vertel eens: waar boer je en hoe ziet je boerderij er uit?

Onze boerderij ligt in Drempt. Ik werk samen met mijn vrouw en twee zonen in een maatschap. We hebben 120 koeien en 80 hectare land, deels in de uiterwaarden van de Oude IJssel. Mijn dag begint om kwart over vijf. Voordat ik aan de slag ga voor Aveco de Bondt, melk ik eerst de koeien. Het werkt heel louterend om met beide benen in de klei te staan voordat je die dag aan de slag gaat met opgaven in het landelijk gebied en boeren adviseert.

Hoe kwam de stikstofbrief uit Den Haag bij jou binnen?

Wij liggen relatief ver van Natura2000-gebieden af. Voor ons gebied ligt er een opgave om 20% van de stikstofuitstoot te reduceren. Daar schoot ik dus niet direct van in de stress. Wat ik wel jammer vind, is dat de overheid niets gedaan heeft met de handreiking van de agrarische sector. Vorig jaar hebben we samen met onder meer Natuurmonumenten, Bouwend Nederland en andere partijen een voorstel gedaan om versneld te komen tot een hoge stikstofreductie. Dat is volkomen genegeerd. De huidige richtinggevende kaarten gaan bovendien over grote gebieden. Daar kan je niets mee op bedrijfsniveau.

Wat doe jij nu al om te ondernemen in samenhang met de natuurlijke omgeving?

Wij zijn al jarenlang lid van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Daarin wisselen we met bijna 300 melkveehouders kennis uit over de bodemkwaliteit en waterbeheer. Voor onze graslanden hebben we bijvoorbeeld bodemprofielen gemaakt. Daaruit kwam naar voren dat er op een perceel een storende laag zit op een diepte van zo’n 20 tot 25 centimeter. We onderzoeken nu hoe we die kunnen doorbreken, zonder het grasland helemaal op zijn kop te zetten. Dat moet uiteindelijk ervoor zorgen dat dit perceel minder snel verdroogt en we dus minder vaak hoeven te beregenen. Als het gras dieper kan wortelen, neemt het ook meer voedingsstoffen op en heb je minder last van uitspoeling. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Verder beheren we natuurgronden van een landgoed naast onze boerderij, hebben we een poel gegraven en zijn we nu bezig met het planten van meidoornhagen langs de slootranden, als schuilplek voor vogels en andere dieren. Minder plankgas-boeren dus en meer de natuur integreren in onze bedrijfsvoering, maar wel op een financieel gezonde manier.

Welke plannen heb je nog voor de komende jaren?

Er ligt een plan om een moderne potstal te bouwen, waarmee we teruggaan naar de goede mestkwaliteit van vroeger zonder dat het ons veel werk kost. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig en de vergunning is al verleend. We vragen ons alleen nu wel af of de schop in de grond moet, met de huidige onzekerheid en de gestegen bouwkosten. We willen investeren, maar wel met het vooruitzicht dat we die investering kunnen terugverdienen.

Henk Jolink.jpg

Hoe pas jij jouw praktische agrarische kennis toe in je werk bij Aveco de Bondt?

Door mijn agrarische achtergrond heb ik snel een klik met de boeren die ik spreek. Een half woord is genoeg. Ik kan voor boeren bovendien makkelijker de vertaalslag maken van grote opgaven naar hun bedrijf, waarbij ik besef dat de oplossingen praktisch en financieel uitvoerbaar moeten zijn.

Eén van mijn rollen als adviseur is die van gebiedsmakelaar. In opdracht van LTO Noord en twee waterschappen praat ik met boeren en tuinders over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Ik denk met ze mee hoe ze de impact van droogte kunnen verminderen en de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Ook daar komt mijn praktijkkennis van pas. Ik kan heel concreet adviseren over oplossingen zoals druppelirrigatie of peilgestuurde drainage en help ook bij het papierwerk voor de subsidies.

Wat zou je de overheid willen meegeven op basis van jouw ervaringen in het veld?

Veel plannen worden als een deken uitgerold over het landelijk gebied. Dat zorgt voor weerstand. Begin nou eens andersom. Ga in gesprek met boeren over wat er leeft in het landelijk gebied, wat ze willen en waar ze van dromen. Zet ze in hun waarde, gebruik hun gebiedskennis. Op die manier kom je tot betere resultaten en wordt volgens mij iedereen gelukkiger.

Bij Aveco de Bondt werken meer adviseurs met een agrarische achtergrond. Lees binnenkort ook het verhaal van Eric Kleisen en Merel Straathof.

SPARREN OVER DE TRANSITIE VAN HET LANDELIJK GEBIED? NEEM CONTACT OP MET HENK!
Henk  Jolink
Henk Jolink
Adviseur Landelijk gebied
T +31 6 83235065
hjolink@avecodebondt.nl