icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Hoe overheden samen certificeren voor de CO2-prestatieladder

Blog · 01 november 2022

Drie ministeries doorlopen onder begeleiding van Aveco de Bondt een gezamenlijk traject om de CO2-Prestatieladder te implementeren. Het voordeel? Je bespaart tijd en geld én kunt van elkaar leren. Projectleider Matthijs van der Jagt en Consultant Duurzaamheid Thomas Stegenga zien ook voor andere overheden kansen om samen te certificeren.

De drie ministeries die samenwerken bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder zijn Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Aanleiding zijn de ambities van de rijksoverheid om in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is besloten dat alle ministeries de CO2-Prestatieladder implementeren als instrument om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen.

Aanpak van de ladder eigen maken

De CO2-Prestatieladder is een systematiek waarvoor organisaties zich laten certificeren, waarbij organisaties een managementsysteem implementeren om te sturen op continue CO2-reductie. De ministeries staan voor de opgave om zich de aanpak van de ladder eigen te maken en deze te implementeren door achtereenvolgens:

  • inzicht te verwerven in hun eigen CO2-footprint,
  • reductiebeleid op te stellen met doelstellingen,
  • passende maatregelen te nemen om hun reductiedoelstellingen te kunnen realiseren en
  • hierover te communiceren binnen de eigen organisatie en met de buitenwereld.

Lagere implementatiekosten

Aveco de Bondt ontwikkelde voor de ministeries van VWS, SZW en OCW een gezamenlijke implementatieaanpak. “In plaats van dat we op drie ministeries expertise over de CO2-Prestatieladder delen, organiseren we nu gezamenlijke kennissessies. Ook de overleggen, werksessies en feedbackrondes vinden gezamenlijk plaats. Op die manier bespaar je tijd en kun je implementatiekosten delen. Waar nodig spelen we natuurlijk wel in op specifieke situaties binnen de drie ministeries”, vertelt projectleider Matthijs van der Jagt.

Informatie delen en van elkaar leren

Een ander voordeel van de gezamenlijke aanpak is dat je van elkaar kunt leren, informatie kunt delen en elkaar kunt inspireren. “Voor de implementatie van de CO2-Prestatieladder moet je bijvoorbeeld data verzamelen om je CO2-footprint in kaart te brengen. Bij ministeries kan je dan bijvoorbeeld denken aan data over vliegreizen. Eén van de ministeries ontdekte dat er een systeem is waar je gegevens van vluchten makkelijk uit kunt halen. De andere ministeries konden daar hun voordeel mee doen”, vult duurzaamheidsadviseur Thomas Stegenga aan.

Gezamenlijke aanpak, ieder een eigen certificaat

Uiteindelijk behalen de ministeries ieder een eigen certificaat. Aveco de Bondt begeleidt het proces en borgt de voortgang van het project. De ministeries liggen op koers om gezamenlijk eind van dit jaar de certificaten in de wacht te slepen. Voor zover Van der Jagt en Stegenga weten, is het voor het eerst dat er op deze manier wordt samengewerkt bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder

Kansen voor provincies en gemeenten

Zo’n gezamenlijke aanpak biedt volgens hen ook kansen voor andere overheidsinstellingen, zoals provincies en gemeenten. “Samenwerken vraagt wat extra’s op het gebied van planning en organisatie, om te zorgen dat alle partijen gelijk blijven lopen en op tijd de volgende stap kunnen zetten, maar de voordelen van samenwerking maken dat zeker de moeite waard”, zegt Stegenga. “Voor een gezamenlijk traject is het wel prettig wanneer organisaties op elkaar lijken en elkaar al kennen. Ook is het belangrijk dat er een gelijkwaardige hoeveelheid commitment en ambitie is.”

Meer weten over (samen) certificeren

Aveco de Bondt adviseert organisaties al meer dan 10 jaar over de implementatie van de CO2-Prestatieladder. We zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de eisen en hebben meegeschreven aan de Praktische Gids voor Overheden, gepubliceerd door SKAO. Ons team heeft ruime ervaring met de certificering op alle niveaus, voor grote en kleine organisaties, met centrale en decentrale overheden. We geven je graag meer informatie over hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen bij het (samen) implementeren van de CO2-Prestatieladder.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? VRAAG HET THOMAS!
Thomas  Stegenga
Thomas Stegenga
Consultant Duurzaamheid
T +31 6 832 43 327
tstegenga@avecodebondt.nl