icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Een TOP topmodel - De krachten gebundeld: koppelen van maaiveld- en grondwater voor beter systeeminzicht

Actueel · 21 februari 2022

Door klimaatverandering beïnvloeden regenwaterafstroming en grondwater elkaar steeds meer. Na flinke buien kan het grondwater stijgen en ondergrondse waterberging teniet doen. Of regenwater kan oppervlakkig afstromen en elders infiltreren naar het grondwatersysteem. Dit maakt het essentieel om regenwater- en grondwaterkennis in samenhang te zien. Ook in modellen. 

Koppeling regenwatermodel en grondwatermodel

Daarom hebben we afgelopen maanden voor een beeksysteem in Oost Nederland de koppeling gemaakt tussen het lokale Modflow model van het grondwater in het gebied en een Tygron model voor regenwaterstroming over het maaiveld. Afstroming over het maaiveld en de ruimtelijke verdeling van stagnerend regenwater, worden dan op de juiste plaats en tijd in het landschap doorgegeven aan het grondwatermodel.

Een Top topmodel_Model.jfif

Invloed waterkwaliteit

Het koppelen van grondwater en regenwater maakt zowel het maaiveldmodel als het grondwatermodel beter. Ook waterkwaliteit speelt een rol. Voor het beeksysteem was de invloed van afstromend regenwater vanuit landbouwgebied op de waterkwaliteit de voornaamste aanleiding om de koppeling te maken.

Stedelijk water en grondwater

Deze koppeling is ook essentieel voor het stedelijk gebied. Hier wordt regenwater steeds meer bovengronds vastgehouden in groenstroken en verplaatst naar lokale berging- en infiltratielocaties. Vandaaruit wordt het geconcentreerd afgevoerd, bijvoorbeeld naar het grondwater. Zo beïnvloedt de bovengrondse afstroming meer dan voorheen de lokale grondwaterstand. En andersom. Door de koppeling komen (grond)wateroverlast of -onderlast preciezer in beeld.

Innovatieprogramma's

Deze ontwikkeling is geïnitieerd vanuit onze innovatieprogramma’s. Aveco de Bondt is specialist op het gebied van modelering van zowel grondwater, stedelijk water als oppervlaktewater. Lees meer over programma's zoals de grondwatermodellen en over analyses en ontwerpadviezen voor integraal beheer van het watersysteem of toekomstigbestendig ontwerp van het watersysteem. 

Naast de koppeling tussen regenwater en grondwater, is voor het optimalisatie van de waterketen de interactie tussen rioolstelsel en oppervlaktewater essentieel. We hebben rioolmodellen van 10 gemeenten gekoppeld aan een regionaal oppervlaktewatermodel: uniek in Nederland!

Ook de verbinding maken met onze koppeling?

In veel gebieden is al een goed werkend grondwatermodel én regenwatermodel beschikbaar. Een kleine moeite levert dan meer inzicht waarmee gericht maatregelen voor waterproblemen en  klimaatadaptatie zijn op te stellen. 

Onze specialist denkt graag met je mee!
drs. Jeroen  Helder
drs. Jeroen Helder
Senior Specialist Stedelijk en Landelijk water
T +31 6 205 87 744
jhelder@avecodebondt.nl