icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Gebiedsscan als basis voor transitie van het landelijk gebied

Actueel · 02 november 2022

Aveco de Bondt introduceert een gebiedsscan die onder meer overheden inzicht geeft in de staat, ontwikkelingen én kansen van het landelijk gebied. De gebiedsscan vormt een gedegen basis voor het ontwikkelen van een integrale visie op het landelijk gebied en een gebiedsgerichte aanpak van maatschappelijke opgaven.

Het landelijk gebied staat voor een grote transitie. Grote maatschappelijke opgaven zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot, het verbeteren van de waterkwaliteit en herstellen van de natuur gaan hier voor een belangrijk deel hun uitwerking krijgen. Hoe ga je al die opgaven realiseren in een gebied met zoveel functies, belangen en stakeholders? Om die vraag te beantwoorden, heb je als overheid in de eerste plaats inzicht nodig. Je moet weten hoe het gebied nu gebruikt wordt, welke ontwikkelingen er spelen en waar je op kunt sturen.

Van versnipperde informatie naar één totaalbeeld

Daar helpt de gebiedsscan bij. Dat is een rapportage waarin Aveco de Bondt gericht de historische trends, huidige situatie en verwachte ontwikkelingen in een afgebakend landelijk gebied in kaart brengt. Dat gebeurt aan de hand van informatie en data uit een groot aantal bronnen en gesprekken met stakeholders in het landelijk gebied. Daarbij valt te denken aan vertegenwoordigers van (lokale) landbouworganisaties, accountancykantoren en financiële instellingen, maar ook specialisten van de omgevingsdienst, provincie, gemeente, het waterschap of gebiedscollectief. Zo brengt de gebiedsscan versnipperde data, kennis en inzichten over een specifiek gebied samen in één totaalbeeld.

Diepgaand inzicht in regionale agrarische ontwikkelingen

Omdat ruim de helft van alle cultuurgrond in Nederland op dit moment beheerd wordt door agrariërs, is inzicht in de regionale ontwikkeling van de agrarische sector cruciaal voor overheden. Met de gebiedsscan kan Aveco de Bondt bijvoorbeeld in kaart brengen hoeveel veehouderijen er in een gebied zijn, hoeveel dieren er gehouden worden en wat de trend en prognose in afname in bedrijven is. Ook het in kaart brengen van verbredingsactiviteiten en de mate van agrarisch natuur- en landschapsbeheer behoort tot de mogelijkheden. Een scan is altijd maatwerk. Samen met de opdrachtgever kijken we welke thema’s en onderwerpen van belang zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een specifiek landelijk gebied.

MEER WETEN OVER DE GEBIEDSSCAN? VRAAG HET DEBBIE!
Debbie  Kluin
Debbie Kluin
Projectmanager Landelijk gebied
dkluin@avecodebondt.nl