icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Geen verzilting van landbouwgrond door natuurontwikkeling op Texel

Actueel · 29 juni 2022

Op veel plekken in Nederland vindt natuurontwikkeling plaats. Welke gevolgen heeft de aanleg van nieuwe natuur voor agrariërs in de omgeving? Dat bracht Aveco de Bondt onlangs in kaart op Texel.

geen verzilting ligging.png

Op een eiland als Texel liggen de uitersten voor (zoete) landbouw en (zilte) natuur dicht bij elkaar. Zeker in de buitendijkse Polder Wassenaar. Daar staat een nieuwe inlaat gepland. Het water uit de Waddenzee stroomt daardoor straks bij vloed de polder in. Dat betekent dus veel meer zout water binnen de dijken én een hoger gemiddeld waterpeil.

Onderzoek naar effect van een nieuw inlaat

Aveco de Bondt deed daarom onlangs voor stichting Zilte Zones onderzoek naar de inrichting van de buitendijkse polder. Uit het onderzoek blijkt dat de polder gebruikt kan worden voor zilte teelten en daarna kan worden teruggegeven aan de natuur, zonder dat de agrariërs binnen de dijken daar last van hebben.

Meten met automatische loggers

De basis voor het onderzoek vormden onze eigen metingen. Een paar maanden lang peilde Aveco de Bondt in samenwerking met Royal Eijkelkamp binnen- en buitendijks het waterniveau en het zoutgehalte op verschillende diepten en afstanden. Hiervoor gebruikten we automatische loggers. Zo konden we ook mooi zien hoe eb, vloed en neerslag van invloed zijn op het zoutgehalte binnen en buiten de dijken. De data uit ons eigen onderzoek vulden we aan met openbare data van Regis, Dino Loket, HHNK.

Modelberekeningen voor de nieuwe situatie

Met de verzamelde data zijn vervolgens modelberekeningen gemaakt. Deze berekeningen laten de verschillen tussen de huidige situatie zien en de geplande situatie met de nieuwe inlaat in de buitendijkse polder. Uit deze berekeningen blijkt dat binnendijks de grondwaterstroming niet verandert: die is nu richting de dijk (dus richting de Waddenzee), en dat blijft zo. Eventuele zoute kwel die vanuit het buitendijkse gebied onder de dijk door komt, wordt ‘afgevangen’ door de sloot aan de binnenkant van de dijk en bereikt het landbouwgebied dus niet.

Onderzoek naar effecten van natuurontwikkeling

Aveco de Bondt heeft jarenlange ervaring en uitgebreide expertise als het gaat om het landelijk gebied en veerkrachtige watersystemen. Onze specialisten ondersteunen opdrachtgevers onder meer met watersysteemanalyses, onderzoek naar hydrologische omgevingseffecten bij ruimtelijke ontwikkeling en geohydrologisch onderzoek en monitoring. Wil je ook weten wat het effect van een voorgenomen natuurontwikkeling is op het watersysteem in een gebied? Neem dan contact met één van onze specialisten.

MEER WETEN? VRAAG HET SARA!
dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 129 08 816
seeman@avecodebondt.nl