icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Hoe een zwaartepuntanalyse je helpt om milieu-impact te verlagen

Blog · 09 maart 2022

Waar kan ik de meeste winst halen en hoe maak ik de juiste keuzes? Deze vraag komen we vaak tegen als duurzaamheidsadviseurs. Ook als het gaat om het verlagen van de milieu-impact van producten die je levert of objecten die je aanlegt. Daarom is het slim om een zwaartepuntanalyse uit te laten voeren. Je ontdekt met zo’n analyse welke aanpassingen en verbeteringen het meest effectief zijn!

Wat is een zwaartepuntanalyse?

Met een zwaartepuntanalyse brengen we in kaart welk aspect van het product welke milieu-impact veroorzaakt. Dat doen we door naar verschillende fases van de levenscyclus te kijken, in te zoomen op de gebruikte grondstoffen en te kijken naar verschillende soorten milieueffecten. Aveco de Bondt maakt zulke zwaartepuntanalyses voor klanten zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, aannemers en producenten.

Analyse 1: Per levenscyclusfase

Deze analyse geeft inzicht in welke fase uit de levenscyclus de grootste milieu-impact veroorzaakt. Hiervoor gebruiken we de fases van levenscyclusanalyse (LCA) zoals die zijn vastgelegd in de Europese norm EN 15804-A2. Je vindt de fases in de afbeelding hieronder:

milieudata-afb-3.jpg
Fases levenscyclusanalyse LCA (bewerkt, obv afbeelding NMD bron: https://milieudatabase.nl/milieudata/ )

Laten we als voorbeeld voor deze analyse een fictieve betontegel nemen. Als je inzoomt op de levenscyclus van zo’n tegel, ontdek je dat de winning van grondstoffen en productie van de tegel veel energie kost en dus een hoge milieu-impact heeft. Dit is niet alleen bij betontegels zo; voor de meeste producten geldt dat de productiefase een van de grootste boosdoeners. Wanneer je de milieu-impact van de tegel wilt verlagen, kun je dus het best nadenken over verbeteropties voor de productiefase van de tegel.

Analyse 2: Per milieueffect

Een product dat je levert of inkoopt kan op verschillende manieren impact hebben op het milieu. Zo kan een product bijvoorbeeld bijdragen aan het opwarmen van de aarde, de ozonlaag aantasten of schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Een analyse per milieueffect laat je zien waar de grootste schade van een product optreedt, zodat je gericht aanpassingen kunt doen om juist deze schade terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van CO2-uitstoot of het selecteren van materialen die minder schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Om milieueffecten goed te kunnen vergelijken, brengen we de schaduwkosten van een product in kaart. Dit zijn kosten van preventieve maatregelen waarmee een bepaalde milieubelasting of een bepaald milieueffect kan worden voorkomen. We gebruiken hiervoor de bepalingsmethode en database van de onafhankelijke Stichting Nationale Milieudatabase. De milieueffecten van een product worden vermenigvuldigd met monetariserings- of schaduwkostengetallen per milieueffect. Hierdoor kunnen we verschillende milieueffecten bij elkaar optellen en ontstaat er een totaalplaatje van de milieu-impact, met een gewogen score in één getal. Dit wordt ook wel de milieukostenindicator (MKI) genoemd.

Analyse 3: Per grondstof

Wil je de milieu-impact van een product nog gerichter verlagen? Dan is het ook handig om te weten welke grondstoffen de grootste bijdrage leveren aan die milieu-impact. Neem weer het voorbeeld van de fictieve betontegel. Die wordt gemaakt van cement, grind en zand. Tijdens het productieproces worden ook plastificeerders toegevoegd. Als we inzoomen op die grondstoffen, ontdek je waarschijnlijk dat cement het meest vervuilende bestanddeel van de tegel is. Optimalisaties van deze grondstof hebben dus ook het grootste positieve milieu-impact.

Waarom laat je een zwaartepuntanalyse uitvoeren?

Er zijn verschillende redenen om een zwaartepuntanalyse uit te laten voeren:

Effectiever ontwikkelen en optimaliseren: Een zwaartepuntanalyse laat je zien waar je het best op kunt focussen als het gaat om bijvoorbeeld de optimalisatie van bestaande producten of het ontwikkelen van nieuwe producten.
● Inspelen op veranderende behoeften en regels: Consumenten en zakelijke klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en milieuwetgeving wordt steeds strenger. Om mee te kunnen bewegen, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de milieu-impact van jouw producten.
● Voordeel bij aanbestedingen: Objectief inzicht in de milieu-impact van jouw producten of diensten helpt om aantoonbaar te voldoen aan duurzaamheidscriteria in aanbestedingen.

Benieuwd hoe een volledige zwaartepuntanalyse eruit ziet?

We hebben een complete zwaartepuntanalyse uitgewerkt van de eerder genoemde betontegel. Deze zwaartepuntanalyse kun je downloaden door op de downloadlink hieronder te klikken. Let op: omdat het hier om een fictief product gaat, zijn ook de getallen generiek en puur ter illustratie. Wil je meer weten over het nut van zwaartepuntanalyses of wat wij voor jou, je organisatie of je product kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

MEER WETEN OVER DE ZWAARTEPUNTANALYSE? VRAAG HET AAN KAMIEL!
Kamiel  Jansen
Kamiel Jansen
Senior adviseur Duurzaamheid
T +31 6 134 59 984
kjansen@avecodebondt.nl