icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nieuw instrument helpt om met draagvlak klimaatkeuzes te maken

Actueel · 30 mei 2022

Aveco de Bondt heeft een nieuwe tool ontwikkeld voor gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars. Het Watertoets-instrument helpt hen om te komen tot breed gedragen keuzes voor een klimaatrobuuste gebiedsinrichting.

Het Watertoets-instrument bestaat uit een stapsgewijze aanpak om de verschillende belangen en locatiespecifieke aandachtspunten op het gebied van water en klimaat in kaart te brengen, mogelijke maatregelen door te rekenen en effecten te visualiseren en vervolgens samen afwegingen te maken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een geodataplatform met daarin standaard onder meer neerslaggebeurtenissen, klimaatmaatregelen en waterbalansen. Optioneel kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld maatregelen voor droogte of hittestress.

De voordelen van de aanpak

  • Betere gesprekken: Sterke visualisaties en realtime doorrekeningen helpen om verschillen van inzicht te overbruggen en het juiste gesprek met elkaar te voeren. Je praat op basis van dezelfde informatie.
  • Betere oplossingen: Door samen na te denken over maatregelen en die af te wegen op onder meer impact, doelmatigheid en wenselijkheid kom je tot betere oplossingen.
  • Soepeler proces: Doordat waterschappen mee-ontwerpen in het proces, voorkom je dat een volledig uitgewerkt plan achteraf alsnog aangepast moet worden. Je wint op deze manier dus tijd.
  • Meer draagvlak: In een interactieve ontwerpsessie kunnen nieuwe ideeën en voorstellen realtime doorgerekend worden. Hierdoor voelt iedereen zich gehoord en kan je écht gezamenlijk afwegingen maken, wat leidt tot meer draagvlak.

Meer weten over het Watertoets-instrument

Neem contact op met dr. Sara Eeman- Senior Projectleider Watersystemen. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van het Watertoets-instrument en kan je meer vertellen over de mogelijkheden en de begeleiding die Aveco de Bondt biedt aan gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars. Bekijk ook de pagina van het watertoets-instrument. 

MEER WETEN? VRAAG HET SARA!
dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 129 08 816
seeman@avecodebondt.nl