icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nieuwe release AERIUS-Calculator en gevolgen voor omgevingsvergunningsaanvraag

Actueel · 21 oktober 2020

Is er een AERIUS-berekening uitgevoerd en moet de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor bouwen) nog ingediend worden of moet er nog een besluit genomen worden? Lees dan vooral verder.   Sinds 15 oktober 2020 is er een nieuwe release van de AERIUS-calculator beschikbaar. Vanaf nu moet er gerekend worden met de nieuwe release. Als het bevoegd gezag vóór 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie.   Initiatiefnemers kunnen met de nieuwe release andere, veelal hogere uitkomsten van de berekeningen krijgen.

Wat zijn de gevolgen voor uw project?

Met name de actualisatie in de emissiefactoren voor mobiele werktuigen kan leiden tot andere uitkomsten. Er zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd op basis van de door TNO gepubliceerde gegevens. Voor gangbare Stage IV klasse machines moeten bijvoorbeeld nieuwe emissiefactoren gebruikt worden die factor 2,5 hoger zijn dan voor de release. Daarentegen kan de berekening met oudere machines (zoals Stage II) beter uitvallen, deze emissiefactoren zijn lager geworden. Voor mobiele werktuigen zijn ook emissiefactoren voor ammoniak en voor stationair draaiende werktuigen toegevoegd.

 

Door deze wijzigingen kan de uitkomst van de berekening dus anders zijn ten opzichte van de berekening welke u nu heeft liggen.

Neem contact op

Heeft u een AERIUS berekening uit laten voeren voor een project waarvan de omgevingsvergunning nog ingediend moet worden of nog een besluit over genomen dient te worden? Laat het ons dan weten, zodat wij de berekening opnieuw kunnen uitvoeren. De aanvragen stromen al binnen dus neem contact op met Aveco de Bondt zodat we de berekening kunnen inplannen.

 

Wijzigingen AERIUS Calculator 2020 ten opzichte van vorige release

Jaarlijkse actualisatie

De nieuwe release is een jaarlijkse actualisatie van AERIUS en omvat naast de gewijzigde emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart, stallen en mobiele werktuigen ook actuele gegevens over achtergronddepositie en natuurgegevens.

 

Natuurgegevens

De natuurgegevens, zoals grenzen van de Natura 2000-gebieden, de habitatkartering, de relatie tussen soorten en leefgebieden, en de doelstellingen van habitattypen en soorten zijn geactualiseerd in AERIUS. Dit leidt tot een nieuwe selectie van rekenpunten in Natura 2000-gebieden, de zogenaamde relevante hexagonen die stikstofgevoelige natuur bevatten.

 

Achtergronddepositie

Ook is de achtergronddepositiekaart geactualiseerd door gebruik te maken van de nieuwste cijfers van de emissieregistratie en een verbeterde kalibratiemethode. Als gevolg hiervan wijzigen de (bijna) overbelaste hexagonen in Calculator. Deze verschillen zijn vooral het gevolg van een methodewijziging en geven geen beeld van de trend in stikstofdepositie.

MEER WETEN? VRAAG HET RICHARD!
Richard  Middag
Richard Middag
Projectmanager
T 06 – 537 776 68
rmiddag@avecodebondt.nl