icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verkeersongevallen voorkomen: wij ontwikkelden een Risicoanalyse voor gemeenten

Actueel · 10 maart 2020

Door het stijgende aantal verkeersslachtoffers stelde het kabinet in het SPV2030 als doel om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0. Een goed, maar ambitieus plan. Hoe pak je dat als gemeente aan? Als adviespartner van gemeenten en expert op het gebied van Geodata zochten wij naar een nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Een beleid gebaseerd op bestaande informatie.

Risicoanalyse verkeerssysteem

Het huidige verkeersbeleid is gebaseerd op statistieken. Cijfers die achteraf inzage geven in de verkeerssituatie van een gemeente. Een reactief beleid. Verbeteringen van verkeerssituaties kunnen pas gedaan worden nadat cijfers bekend zijn. En dus ook, nadat ongelukken misschien al gebeurd zijn. Waarom geen preventief beleid voeren? En met bestaande informatie anticiperen op de toekomst? Zo kunnen we alvorens het verkeersbeleid afstemmen, de nodige fysieke aanpassingen doorvoeren en verkeersslachtoffers voorkomen.  

Overstappen naar een beleid gebaseerd op data

Aveco de Bondt ontwikkelde een Risicoanalyse van het verkeerssysteem. Deze analyse kaart risicosituaties aan op basis van bestaande data. Denk aan data van de bevolkingssamenstelling, verkeersdeelnemers, fysieke inrichting van de infrastructuur en seizoens- en streekgebonden verkeerssituaties. Met deze data en een speciaal ontwikkelende rekentool brengen we risicolocaties in beeld en maken we een adviesplan. In dit adviesplan staan adviezen voor te nemen fysieke ingrepen, een kostenplaatje en inzicht in het onderhoud van die ingrepen. Hiermee kan de gemeente verder.

Met deze Risicoanalyse brengen we voor gemeenten risicovolle verkeerssituaties in beeld op basis van bestaande data. Zo kunnen verkeerssituaties die een risico vormen tijdig worden aangepakt, nog voordat problemen zich voordoen. Met dit beleid kunnen verkeersongevallen worden voorkomen.  

Meer weten over onze Risicoanalyse

Werk je bij een gemeente of ken je gemeenten waar dit vraagstuk speelt? Of heb je relaties bij gemeenten waar wij ons verhaal mogen vertellen? Neem dan contact met ons op. Ook als je meer wilt weten over onze Risicoanalyse.

Verkeerskunde Aveco de Bondt
Meer weten? Neem dan contact op met onze expert!
Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
Ruimtelijke Inrichting & Projectbeheersing
Business Development Manager
T +31 650 22 30 27
hvalphen@avecodebondt.nl