icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Uitspraak Raad van State over Bouwvrijstelling

Actueel · 02 november 2022

Op woensdag 2 november heeft de Raad van State een uitspraak gedaan inzake de zogenaamde bouwvrijstelling stikstof. De uitspraak heeft ertoe geleid dat de bouwvrijstelling is komen te vervallen.

Wat nu, nu de bouwvrijstelling is komen te vervallen?

We belanden in dezelfde situatie als na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019. De uitspraak betekent niet dat er een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie voor de bouwvrijstelling blijft het mogelijk dat een project of plan door kan gaan, zonder dat er een Wet natuurbeschermingsvergunning nodig is of andere maatregelen getroffen moeten worden.

Dit moet alleen wel aangetoond worden door een AERIUS-calculatie. Middels de AERIUS-calculator wordt inzichtelijk gemaakt of er in de realisatiefase en/of gebruiksfase van het plan of project sprake is van stikstofdepositie op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wanneer er geen sprake is van stikstofdepositie (0,00 mol/ha/j) kan een project of plan zonder Wet natuurbeschermingsvergunning door gaan.

Indien er wel sprake is van stikstofdepositie moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden om te komen tot een vergunbaar plan of project en moet er mogelijk een Wet natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden.

In de periode van 29 mei 2019 tot 1 juli 2021 is ook gebleken dat ondanks het vervallen van de PAS een overgroot deel van alle projecten en plannen door konden gaan. Het dient alleen wel aangetoond te worden. 

Als de AERIUS-calculatie uitwijst dat het plan niet voldoet aan de gestelde eisen, dan kunnen wij je verder adviseren in maatregelen en vergunningstrajecten om een project waar mogelijk vergund te krijgen.

Hoe kunnen wij van dienst zijn?

Op 22 november 2022 vindt er een actualisatie plaats van de AERIUS-calculatie. Een bevoegd gezag vraagt altijd om de laatste versie van AERIUS. Deze gaan we daarom vanaf 23 november 2022 uitvoeren.

Heb je een plan of project waar je advies nodig hebt over het vervolg na de uitspraak van 2 november 2022 of wil je graag een AERIUS-calculatie, neem dan contact op met Richard Middag.

Advies nodig bij deze uitspraak? Vraag het Richard.
Richard  Middag
Richard Middag
Projectmanager
T 06 – 537 776 68
rmiddag@avecodebondt.nl