icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Vijf vragen en antwoorden over de stikstofuitspraak

Actueel · 05 mei 2022

Woningen bouwen of wegen aanleggen met stikstofruimte die vrijkwam door de lagere maximumsnelheid op de snelweg. Dat kan niet meer door een recente uitspraak van de rechter. Hoe zit dat precies, wat zijn de gevolgen en welk perspectief is er nu voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars en aannemers?

Hoe zat het ook alweer met de stikstofruimte?

Sinds eind 2019 mogen we nog maximaal 100 km/uur rijden op de snelweg. De snelheidsverlaging zorgt voor een kleine verlaging van de stikstofuitstoot. De overheid verzamelt deze stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Uit dat systeem werd vervolgens ruimte opgenomen om woningen te bouwen en belangrijke infraprojecten door te laten gaan.

Wat is er nu veranderd?

In april haalde de rechtbank Noord-Holland een streep door deze manier van compenseren. De stikstofdepositieruimte van de snelheidsverlaging is volgens de rechter ten onrechte opgenomen in het SSRS, omdat daarbij regels zijn toegepast die in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn. De motivatie van de rechtbank kan je in deze uitspraak lezen. De overheid hield al een beetje rekening met deze uitspraak, want gelijktijdig is een nieuwe versie van de ‘Regeling natuurbescherming’ vrijgegeven voor internetconsultatie.

Wat staat er in het nieuwe wetsvoorstel?

De snelheidsmaatregel wordt uit het SSRS geschrapt, zodat de vrijgekomen stikstofruimte niet meer gebruikt kan worden voor bouw- en infraprojecten. Daar staat tegenover dat het zogenoemde AERIUS Register versie 2021 geactiveerd wordt. Daarmee komt er stikstofruimte beschikbaar als gevolg van het sluiten van varkenshouderijen. Het gaat om maximaal 70% van de stikstofopbrengst als gevolg van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Wat betekent dit voor vergunningen en vergunningsaanvragen?

Als een vergunning al onherroepelijk is, verandert er niets. Voor lopende aanvragen geldt dat provincies waarschijnlijk terughoudend zullen zijn met het verlenen van vergunning op basis van het stikstofregistratiesysteem. De kans is groot dat zij in ieder geval 23 mei afwachten. Dan loopt de internetconsultatie voor de nieuwe ‘Regeling natuurbescherming’ namelijk af. Pas als die nieuwe regeling definitief ingaat, kan de stikstofruimte van de gestopte varkenshouderijen gebruikt worden. Tot die tijd ben je voor een vergunning of toestemming aangewezen op intern of extern salderen van de stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwplannen.

Hoe ondersteunt Aveco de Bondt marktpartijen op stikstofgebied?

Aveco de Bondt volgt de ontwikkelingen op stikstofgebied op de voet. Onze specialisten fungeren daarbij als aanspreekpunt en kennispartner voor projectontwikkelaars en aannemers en adviseren hen in de planvormingsfase van onder meer woningbouw- en infraprojecten.

WIL JE MEER WETEN OVER STIKSTOFONTWIKKELINGEN? VRAAG HET RICHARD!
Richard  Middag
Richard Middag
Projectmanager
T 06 – 537 776 68
rmiddag@avecodebondt.nl