icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wat staat er in de nieuwe leidraden van CB’23?

Blog · 09 november 2022

Wil je betere circulaire keuzes maken in een project of aanbesteding? Gestandaardiseerde materiaalpaspoorten opstellen? Of wil je als beleidsmaker stappen zetten op het gebied van circulariteit? Dan zijn de nieuwe leidraden van CB’23 interessant voor jou. In dit blog ontdek je wat er in deze leidraden staat en wanneer je ze kunt gebruiken.

CB’23 staat voor circulair bouwen in 2023. Het doel van platform CB’23 is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Jaarlijks worden er daarom leidraden ontwikkeld. Aveco de Bondt werkt daaraan mee door deel te nemen aan actieteams.

Drie nieuwe leiddraden van CB’23

Afgelopen jaar zijn er drie nieuwe leidraden gelanceerd:

 1. Paspoorten voor de Bouw 3.0 
 2. Meten van Circulariteit 3.0
 3. Toekomstig Hergebruik Faciliteren 1.0

Aveco de Bondt droeg bij aan de leidraad Meten van Circulariteit 3.0.

Paspoorten voor de Bouw 3.0

De leidraad Paspoorten voor de Bouw 3.0 geeft richtlijnen voor een verdere standaardisatie van paspoorten voor de bouw. De leidraad bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1 ‘Een paspoort opstellen’ ofwel Quick Start Guide. Ter ondersteuning van QSG is er een online tool. Resultaat van de online tool is een Excel met de benodigde info voor jouw materialenpaspoort
 • Deel 2 ‘Richtlijnen, randvoorwaarden en aanbevelingen’

Deel 1 ‘Een paspoort opstellen’ beschrijft een handig stappenplan waarmee je de online tool kunt invullen. Lees ook de blog - Zo maak je een materialenpaspoort.

 • Stap 1: Kies paspoort voor GWW of B&U
 • Stap 2: Kies schaalniveaus en fasen (figuur 1)
  • Schaalniveaus zijn: 
   • bouwwerk of beheerobject;
   • element, bouwdeel of component;
   • onderdeel of bouwproduct;
 • Stap 3: Bepaal het doel van het paspoort
 • Stap 4: Vul datavelden in Excel uit online tool
 • Stap 5: Brononderzoek naar ontbrekende  (circulariteitsinformatie)informatie
 • Stap 6: Complementeer de shortlist
 • Stap 7: Bepaal het outputformat
 • Stap 8: Vul shortlist in in het gekozen outputformat
 • Resultaat: een materialenpaspoort!
Figuur nr. 2.png
Figuur 1 - Fasen

Wanneer gebruik je de leidraad paspoorten voor de bouw?

De leidraad is op verschillende momenten nuttig. De leidraad zorgt ervoor de juiste informatie in je materialenpaspoort staat zodat je hergebruik en het sluiten van kringlopen faciliteert.

Als je als opdrachtgever een materialenpaspoort voorschrijft in bijvoorbeeld een aanbesteding, is het handig om ook uit te vragen dat dit volgens de leidraad Paspoorten voor de Bouw opgesteld dient te worden. Op die manier kun je de opgestelde materialenpaspoorten eerlijk met elkaar vergelijken.

Wanneer je als opdrachtnemer inschrijft bij een aanbesteding waar een materialenpaspoort gevraagd is, is het óók handig om de leidraad Paspoorten voor de Bouw te volgen. Je levert dan een compleet branchebreed ondersteund materialenpaspoort op met de juiste informatie.

Meten van Circulariteit

De meetmethode die in de leidraad Meten van Circulariteit is ontwikkeld, richt zich op de drie doelen van circulair bouwen zoals deze door CB’23 zijn geformuleerd. Deze doelen zijn:

 • Het beschermen van materiaalvoorraden (uitputting voorkomen)
 • Het beschermen van milieu (kwaliteit leefomgeving behouden/verbeteren)
 • Het beschermen van bestaande waarde (kwaliteit en functionaliteit behouden)

Er zijn indicatoren ontwikkeld om de impact over deze doelen te meten. De indicatoren meten de impact over de gehele levenscyclus van het object: van productie tot sloop. De indicatoren zijn zowel voor B&U als GWW geschikt.

Indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden:

 • Inputmateriaal
 • Behouden outputmateriaal (voor volgende cyclus)
 • Verloren outputmateriaal

Indicatoren voor het beschermen van milieu
Deze indicatoren worden berekend door middel van de MKI. De indicatoren van de MKI zijn:

 • Klimaatverandering - totaal
 • Klimaatverandering - fossiel
 • Klimaatverandering - biogeen
 • Klimaatverandering - landgebruik en verandering in landgebruik
 • Ozonlaagaantasting
 • Verzuring
 • Vermesting zoetwater
 • Vermesting zeewater
 • Vermesting land
 • Smogvorming
 • Uitputting van abiotische grondstoffen - mineralen en metalen
 • Uitputting van abiotische grondstoffen - fossiele energiedragers
 • Watergebruik
 • Fijnstofemissie
 • Ioniserende straling
 • Exotoxiciteit (zoetwater)
 • Humane toxiciteit, carcinogeen
 • Humane toxiciteit, non-carcinogeen
 • Landgebruik-gerelateerde impact/bodemkwaliteit

Indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde

 • Functioneel technische waarde einde levenscyclus
 • Economische waarde einde levenscyclus

Leidraad Toekomstig Hergebruik Faciliteren

De leidraad Toekomstig Hergebruik Faciliteren heeft een andere doelgroep dan de eerder genoemde leidraden. De leidraad Toekomstig Hergebruik Faciliteren is namelijk gericht op beleidsmakers en is dit jaar voor het eerst opgesteld. De bestaande wet- en regelgeving is onduidelijk over het hergebruik van producten en levert soms zelfs belemmeringen op voor bestaande bouw, nieuwe bouwwerken en productprestaties. In deze nieuwe leidraad worden de belemmeringen en onduidelijkheden beschreven. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om circulaire wet- en regelgeving door te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een ‘actielijst’ met adviezen in de leidraad.

Wanneer gebruik je de leidraad Toekomstig Hergebruik Faciliteren?

Zoals gezegd is de doelgroep van deze leidraad anders ten opzichte van de andere twee leidraden. Als je beleidsmaker bent en met circulariteit te maken hebt, is deze leidraad zeer interessant om door te nemen. Laat je erdoor inspireren om meer circulair beleid te maken.

Meer weten over de leidraden van CB’23 of samen aan de slag?

Bij Aveco de Bondt bouwen we samen met overheden en bedrijven aan een circulair Nederland. Zo helpen we bij het opstellen van circulair beleid en adviseren we over circulaire ontwerpen. Ook maken we circulariteitsberekeningen, materialenpaspoort, levenscyclus analyses en MKI-berekeningen. Wil je meer weten over hoe we jou kunnen ondersteunen, heb je vragen over de leidraden of wil je weten hoe jouw organisatie met de leidraden aan de slag kan gaan? We helpen je graag!

MEER WETEN OVER DE LEIDRADEN? VRAAG HET AAN EMMA!
Emma Klamer
Emma Klamer
Adviseur
T +31 6 105 58 871
eklamer@avecodebondt.nl