icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterveiligheid gaat samen met verhogen van natuur- en belevingswaarde in Willeskop

Actueel · 25 juli 2022

Het regent vaker en harder in Nederland. Zeker in laaggelegen gebieden zoals het Groene Hart zorgt dat voor uitdagingen. Aveco de Bondt werkt daarom samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Dat gebeurt met oog voor de natuur én de belevingswaarde voor recreanten en natuurliefhebbers.

Zo zijn onze waterspecialisten momenteel betrokken bij het ontwerp van een nieuwe piekberging. Natuurgebied Willeskop - onder Oudewater - krijgt een belangrijke rol als waterbergingsgebied. Ook wordt er straks water door de Lopikerwaard afgevoerd naar de Lek.

Klimaatadaptatie combineren met natuur- en belevingswaarde

Natuurgebied Willeskop is een nat stukje natuur midden in de polder. In het gebied wemelt het er van de diersoorten. Er leven kikkers en andere kleine dieren en het gebied is een rust- en broedplek voor talloze vogels. Ook komen mensen uit de omgeving en recreanten er graag om te wandelen. Dat maakte het ontwerp tot een uitdagend proces, waarbij waterveiligheid in balans moest blijven met de natuur- en belevingswaarde.

Polder Willeskop.jpg
© Johan de Putter

Samen werken aan een gebalanceerd voorkeursalternatief

Om te komen tot een gebalanceerd voorkeursalternatief, werkten onze waterexperts samen met deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en ecologie en het projectteam vanuit de Stichtse Rijnlanden. Natuurlijk was ook Staatsbosbeheer als eigenaar van Willeskop betrokken. Met de wateropgave als uitgangspunt dachten we samen na over andere belangrijke bouwstenen voor het basisontwerp.

Drie bouwstenen voor het basisontwerp

  • Ruimte voor de natuur: uitbreiding van natte oevers en rietmoeras, gecombineerd met eilandjes boven inundatiepeil en een vispasseerbare uitlaat van het bergingsgebied.
  • Beleefbare waterberging: aanleg van een waterspeeltuin, opknappen van de parkeerplaats en het creëren van rustplekken voor wandelaars.
  • Schoon en bewust bouwen: zorgen voor het minimaliseren van de milieu-impact van werkzaamheden. Bijvoorbeeld door te werken met elektrische machines en duurzaamheidscriteria mee te wegen in de keuzes voor materialen.

Vervolgtraject

Inmiddels zijn we gestart met de volgende fase. We werken aan een definitief ontwerp (DO), vragen de vergunningen aan en stellen het bestek ook. Ook in deze fase blijven ecologie en natuur belangrijk, zodat verbetering in de watersituatie ook leidt tot een verbetering voor omgeving en biodiversiteit. Naast technische onderbouwing van keringen en kunstwerken hebben daarom ook ecologische input en duurzaamheidskeuzes een belangrijke plaats in dit vervolgtraject.

Specialist in veerkrachtige watersystemen

Aveco de Bondt ondersteunt ook op andere plekken waterschappen, (semi)overheden en gebiedsontwikkelaars bij het ontwerpen en inrichten van veerkrachtige watersystemen. Dat doen we bijvoorbeeld door het maken van watersysteemanalyses, geohydrologisch onderzoek en monitoring en klimaatadaptatie advies.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT? VRAAG HET SARA!
dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 129 08 816
seeman@avecodebondt.nl