icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Gunning opdracht versterkingsplan dijkverbetering hoogheemraadschap Rijnland

Actueel · 31 mei 2021

Aveco de Bondt wordt de opdracht gegund voor het versterkingsplan voor de dijkverbetering Polder Middelburg en Tempelpolder van het hoogheemraadschap van Rijnland.

hoogheemschap-rijnland.jpg

Waarborging veiligheid inwoners en bedrijven polder

Het hoogheemraadschap van Rijnland staat voor droge voeten en schoon water. De missie is dat de inwoners van Rijnland in de toekomst veilig onder zeeniveau kunnen blijven leven, werken en recreëren. Omdat het gebied een van de meest kwetsbaarste deltagebieden ter wereld is werken zij dan ook graag samen aan een gezond en veilig woongebied. Eén van die gebieden is de Polder Middelburg en Tempelpolder vaak afgekort als MT-polder.

De MT-polder is een droogmakerij met een gemiddelde maaiveldhoogte van NAP -5 m onder NAP. De dijken om deze polder hebben een kerende hoogte van ruim 3,5 meter en een omtrek van 15 km. Deze regionale kering heeft een overduidelijke taak namelijk het waarborgen van de waterveiligheid voor de inwoners en bedrijven in de polder.

hoogheemschap-rijnland-polder.jpg

Veiligheidsopgave en maken passend dijkversterkingsplan

Aveco de Bondt gaat het komende anderhalve jaar aan de slag om de veiligheidsopgave nader te beschouwen. Daarna voeren we onderzoeken uit om in stappen een passend dijkversterkingsplan te maken. Een plan waarbij samen met het hoogheemraadschap, de bewoners en andere belanghebbenden gezocht gaat worden naar de best passende oplossingen om de waterveiligheid weer op orde te brengen. Natuurlijk met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en het gebruik van het gebied.

Meer weten? Neem contact op met onze expert!