icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingswet | Uitgesteld tot 1 juli 2022

Blog · 08 juni 2021

Op 27 mei 2021 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een half jaar is uitgesteld om een verantwoorde inwerkingtreding te borgen.

klimaatadaptief-natuurinclusief

Omgevingswet treed in werking

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. “Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen – de planvorming en de vergunningverlening – en van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Waardoor belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder woningbouw, niet worden gehinderd”. Dat de Omgevingswet ingevoerd wordt staat niet ter discussie. Alle partijen die erbij betrokken zijn staan volledig achter de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de Omgevingswet en werken de komende tijd door aan een verantwoorde inwerkingtreding.

Uitstel

Het uitstel is voor veel partijen naar verwachting een opluchting, omdat het wat meer ruimte geeft om voorbereid te zijn. Vooral voor ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling geeft het uitstel ook ruimte om nog een bestemmingsplan vast te laten stellen. De afgelopen weken/maanden werd duidelijk dat veel gemeenten tot hooguit een half jaar voor de invoering van de Omgevingswet nog ontwerp bestemmingsplannen in behandeling nemen. Dat wil zeggen dat een bestemmingsplan voor de zomervakantie van 2021 als ontwerp gereed moet zijn, dat wordt nu dus eind 2021. Initiatieven waarvoor de planvorming pas later (in 2022) gereed komen waarschijnlijk onder de nieuwe Omgevingswet te vallen. De omgevingswet voorziet in diverse wijzigingen in het beoordelingskader en de procesgang van ruimtelijke plannen, daarmee dient dus al rekening te worden gehouden bij het uitwerken van die plannen.

In gesprek

Kortom: De Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Ben je bezig met een bestemmingsplan? Dan kan dit naar verwachting nog tot het einde van dit jaar in procedure worden gebracht om vastgesteld te worden onder de huidige wet- en regelgeving. Ruimtelijke plannen waarvan het bestemmingsplan pas in 2022 gereed is krijgen waarschijnlijk te maken met de Omgevingswet. Wij gaan graag met jou in gesprek om te bepalen wat de Omgevingswet voor jouw ruimtelijke plannen of organisatie betekent. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.


Voor meer informatie neem contact op met onze collega Juul Osinga.

Te bereiken via josinga@avecodebondt.nl of 06-12804962.