icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onderzoeksverplichting Breedplaatvloeren

Actueel · 23 juni 2020

Sinds april 2020 geldt er een onderzoeksverplichting voor een deel van de gebouwen waar breedplaatvloeren zijn toegepast. Wat betekent dit voor gebouweigenaren?

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven, is er in 2017 een informatiedocument gepubliceerd om specifieke typen breedplaatvloeren, toegepast in bestaande gebouwen, nader te beoordelen. Op basis van dit informatiedocument zijn destijds meerdere gebouwen constructief beoordeeld.

Inmiddels heeft er uitgebreider wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden en is gebleken dat het vloerdetail van de aansluiting tussen de breedplaatvloeren voor een grotere groep breedplaatvloeren, kritisch kan zijn. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van nieuwe rekenregels die voor utiliteitsgebouwen met breedplaatvloeren van toepassing kunnen zijn.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor direct onveilige situaties, is het gevolg dat de constructieve veiligheid van een gedeelte van de gebouwen met breedplaatvloeren (opnieuw) beoordeeld moet worden. Dit zal gebeuren op basis van het stappenplan uit het rapport “Voorstellen voor- en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 door Adviesbureau Hageman.

Toetsing breedplaatvloeren op constructieve veiligheid

Voor gebouweigenaren is een onderzoeksplicht ingesteld om bepaalde type gebouwen met breedplaatvloeren te laten toetsen op de constructieve veiligheid van de toegepaste breedplaatvloeren. De onderzoeksplicht is uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit en is sinds april 2020 van kracht.

Onder de huidige onderzoeksverplichting vallen in eerste instantie utiliteitsgebouwen in gevolgklasse CC3. Dit betreft onder andere gebouwen hoger dan 70 meter, gebouwen met minder zelfredzame personen zoals bijvoorbeeld verzorgingshuizen en gebouwen met bijeenkomstfuncties. Deze gebouwen dienen vóór 1 april 2021 beoordeeld te zijn. Ook kunnen de eerder (in 2017) beoordeelde gebouwen die aangemerkt waren als risicovol, definitief getoetst worden.

Aveco de Bondt voert constructieve controles uit

Wij kunnen deze controle en de bijbehorende onderzoeken volledig verzorgen. Daarnaast kunnen wij inventariseren of de regelgeving voor uw pand van toepassing is.  Daarnaast voeren wij de specifieke constructieve controles & inspectiewerkzaamheden uit en adviseren op het gebied van eventuele benodigde herstelmaatregelen.

Meer weten of interesse?

Wilt u meer weten of heeft u interesse in het laten uitvoeren van deze controle? Neem contact op met:

Margriet Verbiest (mverbiest@avecodebondt.nl - 06-83060240) of Roald Damoiseaux (rdamoiseaux@avecodebondt.nl - 06-20653245).