icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

QuickScan Gebiedsontwikkeling | Grip op kansen en risico's bij (her)ontwikkelingen

Blog · 26 mei 2020

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Ontwikkelpartijen moeten met steeds meer zaken en onderwerpen rekening houden. En daarnaast veranderen deze onderwerpen ook continu (denk alleen al aan de thema's stikstof en PFAS). Van postzegelplan tot grootschalige (her)ontwikkeling: iedere locatie in Nederland heeft haar eigen kansen, uitdagingen en risico’s. Het is daarom belangrijk om deze in kaart te brengen en hierop te sturen. Zo’n risico- en kansgestuurde benadering is met name in de haalbaarheidsfase essentieel.

QuickScan

Maar, hoe breng je al die kansen en risico’s in kaart? Met die vraag zijn wij bij Aveco de Bondt aan de slag gegaan. In de afgelopen 2 jaar hebben wij de ‘QuickScan Gebiedsontwikkeling’ ontwikkeld. Met deze QuickScan brengen wij snel de kansen en risico’s in en rondom ontwikkellocaties in beeld, door middel van locatiegegevens,  open data en ‘expert judgement’. Deze scan is toe te passen binnen allerlei projecten en is bedoeld voor projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en overheden zoals gemeenten.

Radargrafiek QuickScan gebiedsontwikkeling

Grip op lokale kansen en risico’s

In de QuickScan kunnen zowel ruimtelijke en milieu-planologische aspecten, als ontwerp-gerelateerde onderwerpen worden beoordeeld. Deze combinatie geeft een compleet beeld rondom de potentie van een gebiedsontwikkeling. Het voorkomt verrassingen rondom bijvoorbeeld de aankoop van een locatie of bij de overgang van een project van (bestemmings)planfase naar ontwerpfase.

Werkwijze: optimale combinatie van beschikbare locatiegegevens, open data en ‘expert judgement’

Hoe werkt het? Tijdens een startoverleg bekijken we de locatie en bepalen we gezamenlijk met de opdrachtgever de onderwerpen voor de QuickScan. Vervolgens verzamelen en bundelen we beschikbare locatiegegevens en vullen deze aan met open data. Vanuit dit pakket aan locatie-informatie, wordt per onderwerp kort een specialist of adviseur betrokken om de locatie te beoordelen. Gecoördineerd door onze projectmanager, maakt de specialist of adviseur een eerste inschatting (op basis van ‘expert judgement’) van de kansen en risico’s per onderwerp. Naast de vooraf benoemde onderwerpen scannen we ook altijd op overige kansen en risico's in het project en nemen deze mee in het eindresultaat.

Gebiedsontwikkeling QuickScan

Verzameling van risicoschatting en kostenschatting

De QuickScan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, status-omschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) onderzoeksnoodzaak per onderwerp. Deze resultaten worden samengevat in een radargrafiek en bijbehorende tabel. De risico’s worden integraal tegen elkaar afgewogen. Hierdoor komt per onderwerp snel naar voren of het een potentiële ‘showstopper’ is of slechts een kwestie van ‘onderzoek uitvoeren en goed vastleggen’ betreft. Dit werken we visueel uit, zodat de uitkomsten helder en makkelijk te lezen zijn. Snel en overzichtelijk alle kansen en risico’s in beeld!

Multidisciplinair ingenieursbureau

Als multidisciplinair ingenieursbedrijf met ervaring in complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, hebben wij veel specialisaties in huis op het gebied van ontwerpprocessen en milieu-planologische onderzoeken. Deze kennis en ervaring hebben wij samengebracht in de QuickScan Gebiedsontwikkeling.

Meer weten?

Nieuwsgierig en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met Wouter Reilink (wreilink@avecodebondt.nl) of Erik ten Hove (ethove@avecodebondt.nl) voor het ontvangen van een voorbeeld QuickScan of een nadere kennismaking.