icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Zekerheid bij vastgoedtransacties: due diligence-onderzoek

Actueel · 23 februari 2021

Due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid, Aveco de Bondt heeft dit vertaald naar zekerheid. Met het aankopen van vastgoed zijn belangrijke investeringsbeslissingen gemoeid. Bij vastgoedtransacties is steeds intensiever aandacht voor due diligence-onderzoek naar milieukundige en bouwtechnische aspecten van het object. Vanuit ruime ervaring op milieukundige- en bouwtechnische disciplines geven wij graag samen met jou vorm aan deze zorgvuldigheid.

Aveco-de-Bondt-Holten-06.jpg

Wat kan Aveco de Bondt betekenen?

Aveco de Bondt heeft kennis, expertise en ervaring in eigen huis om je bij staan in due diligence-onderzoek bij vastgoedtransacties. Onze projectmanagers, adviseurs en specialisten begrijpen hierin jouw positie als (mogelijk) kopende partij. Hierdoor kunnen wij de juiste omgang met informatie en flexibiliteit borgen om jouw (exclusieve) positie te faciliteren. Het doel van due diligence-onderzoek betreft het zorgvuldig in kaart brengen van de milieuplanologische risico’s en bouwtechnische staat van het vastgoedobject. Hierbij kan worden gedacht aan één of meerdere van onder andere de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke procedure (bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing/omgevingsplan)
 • Bodem, ondergrond en archeologie
 • Ecologie en luchtkwaliteit
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Verkeer en parkeren
 • Geluid
 • Externe veiligheid
 • Waterhuishouding
 • Sloop en asbest
 • Kabels en leidingen
 • Constructieve staat
 • Bouwkundige beoordeling
 • Bouwbesluittoetsing
 • Transformatie- en verduurzamingsmogelijkheden

De uitkomsten worden integraal en overzichtelijk gepresenteerd. Hierin worden kansen benoemd en risico’s geïdentificeerd. Speciale aandacht gaat uit naar het beheersbaar maken van risico’s en ombuigen van risico’s naar kansen door deze te benaderen. Dit totaal kan worden vertaald naar financiële consequenties.

Mogelijke ‘showstoppers’ in potentie worden direct met jou besproken. Wij zoeken hierbij altijd, al dan niet samen met partners die jouw transactie begeleiden, naar een due diligence-onderzoek passend bij het type transactie, de locatie en het beoogde perspectief van het object.

 

Meer weten of interesse?

Wil je meer weten of heb je interesse in het verkennen van een samenwerking waarbinnen wij (op onderdelen) jouw due diligence-onderzoek uitvoeren? Neem dan contact op met:

Wouter Reilink (wreilink@avecodebondt.nl - 0622761643) of Erik ten Hove (ethove@avecodebondt.nl - 06-22275334).