icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ambitiebepaling en duurzame gebiedsontwikkeling

Onze gebieden en wijken staan voor de opgave toekomstbestendig te worden. Verduurzaming, aanpassingen aan de infrastructuur of een totale vernieuwing van de ruimte. Dat geldt ook voor het landelijke gebied. Wij helpen met de realisatie van duurzame oplossingen in relatie tot de omgeving.

Dirk van Hout
Dirk van Hout
waterveiligheid-waterschappen.jpg

Advies en ondersteuning duurzame gebiedsontwikkeling

Bij een gebiedsontwikkeling is het belangrijk dat er een goede visie is en dat plannen draagvlak hebben in de omgeving. Wij adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling van duurzame gebieden en wijken. Van de initiatieffase tot de oplevering. Daarbij nemen we de wensen en ambities van de omgeving in acht. Dit doen we voor zowel bestaande gebieden - waar de nadruk ligt op de verduurzaming - als voor nieuw te ontwikkelen gebieden.

Hoe pakken we duurzame gebiedsontwikkeling aan?

Onze aanpak kent 3 fases:

  1. Projectvisie. We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie. Dit bevat: sociale en geografische kenmerken van een gebied, zoals demografie, biodiversiteit en hittestress. Hiervoor gebruiken we tools zoals GIS en Tygron. Ook brengen we kansen en uitdagingen in beeld. Samen met het projectteam vormen we een duurzaamheidsvisie voor het projectgebied.
  2. Projectambities. Vervolgens bepalen we concrete duurzaamheidsambities voor het project. Dit doen we op basis van uitkomsten van gesprekken en/of workshops met relevante stakeholders en specialisten. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Hoe explicieter voor een ambitierichting wordt gekozen, hoe beter het lukt om die in de uitwerking en praktijk tot uiting te laten komen.
  3. Maatregelen. In de derde fase bepalen we welke acties en maatregelen nodig zijn om invulling te geven aan de projectambities en de uitvoering. Onze maatregelendatabase met meer dan 500 duurzaamheidsmaatregelen helpt daarbij. Als technische berekeningen of advisering nodig zijn, kunnen wij die in een vroeg projectstadium leveren.
Toekomstbestendige-gebieden-wijken

Strategische beslissingen voor toekomstbestendige gebieden en wijken.

We benaderen duurzame gebiedsontwikkelingen in de volle breedte: gezondheid voor mens, dier en natuur, circulariteit, energie, mobiliteit, werk en sociale activiteiten. Alleen door álle aspecten binnen een gebied te overwegen kun je strategische beslissingen nemen voor toekomstbestendige gebieden en wijken.

duurzaamheid-meetbaar.jpg

Onderscheidend, concreet en meetbaar

Omdat duurzaamheid steeds meer ‘business’ wordt, wordt duurzaam onderscheiden, inhoudelijk onderbouwen én vergelijkbaarheid steeds belangrijker voor klanten. Daarom maken we onze keuzes altijd onderscheidend, concreet en meetbaar. Die werkwijze hanteren we in iedere stap van een gebiedsontwikkelproces.

Wat levert dat op?

  • Duurzame en haalbare uitgangspunten waar je in een gebied direct mee aan de slag kunt
  • Betrokken medestanders

 

Download hier onze hand-out Duurzame gebiedsontwikkeling.

Aan de slag met duurzame gebiedsontwikkeling? Neem contact op met onze expert!
Dirk van Hout
Dirk van Hout
Senior Adviseur Duurzaamheid
T +31 6 832 84 712
dvhout@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma