icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ambitiebepaling en duurzame gebiedsontwikkeling

Onze gebieden en wijken staan voor de opgave toekomstbestendig te worden. Verduurzaming, aanpassingen aan de infrastructuur of een totale vernieuwing van de ruimte. Vanwege de beperkte ruimte in Nederland, vraagt dit om een integrale aanpak op de ruimtelijke opgaven. Wij adviseren graag in duurzame oplossingen met betrekking tot de omgeving.

Dirk van Hout
Dirk van Hout
stedelijke gebiedsontwikkeling - ambitie.jpg

Advies en ondersteuning duurzame gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling is een sterke visie noodzakelijk, daarnaast moet er in de desbetreffende omgeving draagvlak zijn voor de toekomstige plannen. Voor de ontwikkeling van dit soort duurzame gebieden en wijken, geven wij advies en begeleiden hierbij het proces. Van de initiatieffase tot de oplevering. Daarbij nemen we de wensen en ambities van de omgeving, woningcorporaties, overheden en andere stakeholders in acht. Dit doen we voor zowel bestaande gebieden - waar de nadruk ligt op het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte en de verduurzaming van bestaande woningen - als voor nieuw te ontwikkelen gebieden. 

Hoe pakken we duurzame gebiedsontwikkeling aan?

Onze aanpak kent 3 fases:

 1. Projectvisie.
  We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie. Dit bevat: sociale en geografische kenmerken van een gebied, zoals demografie, biodiversiteit en hittestress. Hiervoor gebruiken we tools zoals GIS, Tygron en beschikbare openbare data. Ook brengen we kansen en uitdagingen in beeld. Samen met het projectteam vormen we een plan voor het ontwikkelingsgebied waarin diverse processtappen uiteen worden gezet. 
 2. Projectambities. 
  Vervolgens bepalen we concrete ambities voor het project, denk hierbij aan duurzaamheids- en ruimtelijke ambitie. Dit doen we op basis van uitkomsten van gesprekken en/of atelier sessies met relevante stakeholders en specialisten. Hoe uitdrukkelijker voor een ambitierichting wordt gekozen, des te beter deze in de praktijk tot uitwerking komt.
 3. Maatregelen. 
  In de derde fase bepalen we welke acties en maatregelen nodig zijn om invulling te geven aan de projectambities en de uitvoering. Wij beschikken over een unieke database waarin meer dan 500 duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen. Als technische berekeningen of advisering nodig zijn, kunnen wij die in een vroeg projectstadium leveren.
stedelijke gebiedsontwikkeling woonwijk.jpg

Strategische beslissingen voor toekomstbestendige gebieden en wijken

We benaderen duurzame gebiedsontwikkelingen in de volle breedte: gezondheid voor mens, dier en natuur, circulariteit, energie, mobiliteit, werk en sociale activiteiten. Alleen door álle aspecten binnen een gebied te bekijken, kunnen er strategische beslissingen genomen worden voor toekomstbestendige gebieden en wijken. Waardoor uiteindelijk een evenwichtige verdeling van de verschillende functies zal ontstaan.

stedelijke gebiedsontwikkeling windmolens.jpg

Onderscheidend, concreet en meetbaar

Duurzaamheid wordt steeds meer ‘business’, waardoor de klant het belangrijk vindt om duurzaam te onderscheiden, inhoudelijk te onderbouwen en te kijken naar de vergelijkbaarheid. Daarom maken we onze keuzes altijd specifiek, concreet en meetbaar. Die werkwijze hanteren we in iedere stap van een gebiedsontwikkelproces.

Wat levert dat op?

 • Duurzame en haalbare uitgangspunten waar je in een gebied direct mee aan de slag kunt
 • Betrokken medestanders

 

Download hier onze hand-out Duurzame gebiedsontwikkeling.

Aan de slag met duurzame gebiedsontwikkeling? Neem contact op met onze expert!
Dirk van Hout
Dirk van Hout
Senior Adviseur Duurzaamheid
T +31 6 832 84 712
dvhout@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma