icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Oplossing: water in de kruipruimte

Blog · 25 oktober 2021

Door klimaatverandering moet steeds vaker, steeds meer regenwater in een korte tijd worden afgevoerd. Met de riolering lukt dat vaak niet meer. Daarom proberen gemeenten een hoosbui vertraagd af te voeren door het water tijdelijk te bergen in vijvers, wadi’s en zelfs in ondergrondse waterbergingen.

Water in kruimpruimte

Ons idee: berg regenwater in de kruipruimte. Het lijkt erop dat het schrikbeeld van 30 jaar geleden een oplossing wordt.

Ook inwoners worden gestimuleerd om het regenwater vertraagd af te voeren. Allerlei maatregelen worden bedacht: groene daken, infiltratie van water in de tuin, etc. Ons nieuwste idee: laat het regenwater in de kruipruimte lopen, van daaruit zakt het geleidelijk in de bodem. 

Alarmbellen

Toen dit idee door onze jonge waterspecialisten werd geopperd, gingen bij mij alle alarmbellen af. Ik ben in 1983 nota bene afgestudeerd op het voorkomen van water in de kruipruimte! Mijn basisgedachte is namelijk altijd dat water in de kruipruimte een groot probleem is. Het leidt tot een hoge luchtvochtigheid in huis. Vaak in combinatie met vochtige muren door optrekkend vocht. Een hoge grondwaterstand is hiervan vaak de oorzaak.

Medici hebben aangetoond dat luchtwegaandoeningen vaker voorkomen bij mensen die in vochtige huizen wonen (zie bijvoorbeeld RIVM 2010). De oudere Wareco-specialisten richten zich daarom al meer dan 35 jaar op het terugdringen van hoge luchtvochtigheid in woningen door: grondwaterbeheer, bouwkundige maatregelen of een combinatie daarvan. Dit zit ook volledig in mijn systeem.

Out-of-the-box-denken

Dat moet er nu uit, vanwege onze out-of-the-box-denkers. Water in de kruipruimte is alleen een probleem voor oudere woningen. In het bouwbesluit zijn al sinds 1992 de eisen voor de dampdichtheid van begane-grondvloeren zeer streng geworden. Water onder die vloer leidt echt niet meer tot vochtproblemen. Tenminste als die vloer goed is gemaakt. Dat blijkt wel uit die duizenden kruipruimten in vinexwijken die maandenlang vol met water staan. Veel bewoners weten dat niet eens en wonen uiterst comfortabel.

Berging van regenwater in de kruipruimte kan dus prima in moderne woonwijken. Dat zou leiden tot een enorme al bestaande oppervlakte, die eenvoudig te benutten is voor waterberging. Iedere denkbare extreme bui kan direct vanaf het dak worden geborgen. Een goedkope oplossing met grote potentie om een van de standaardmaatregelen voor klimaatrobuust bouwen te worden. Bij mijn weten heeft niemand hier eerder aan gedacht: zie bijvoorbeeld de website van Rioned. De grootste kansen voor dit idee liggen bij nieuwbouwwoningen waar het watersysteem nog volledig maakbaar is.

Meedoen aan een pilot?

Het concept lijkt me niet direct uitvoeringsgereed. Er zijn nogal wat randvoorwaarden. Die begane-grondvloer moet echt goed gemaakt zijn, het water moet niet in de kruipruimte blijven staan maar geleidelijk in de bodem kunnen zakken, hoe zit het met leidingen en ongedierte, is er een terugvalscenario nodig, etc. Van belang is ook de maatschappelijke acceptatie. Ik ben vast niet de enige die in eerste instantie schrikt van het idee.

Bovenstaande vraagt om een degelijke pilot met meerdere partijen en belanghebbenden. Wie biedt zich aan? Ik wil het graag organiseren.

 

Nico Borreman

Meer weten? Neem contact op met Maarten!
drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
T +31 88 00 48 212
mkuiper@avecodebondt.nl