icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stedelijk water en ondergrond

Het wordt steeds drukker in de boven- én ondergrond van onze dorpen en steden. Veel riolen zijn aan vervanging toe, in grote gebieden zakt de bodem en overal moeten klimaatadaptatie en de energietransitie een plek krijgen. Wij helpen opdrachtgevers met deze opgaven. Via regie op de ondergrond, onderzoek en effectieve stedelijk water ontwerpen.

dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Stedelijk water Aveco de Bondt.jpg

Toekomstbestendig stedelijk gebied

Het stedelijk gebied moet toekomstbestendig worden. Gemeenten hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan en in veel gemeenten ligt er inmiddels een duidelijk beleid. Wij ondersteunen opdrachtgevers door inzicht in het watersysteem én in de opgaven die op het stedelijk gebied afkomen. Hiermee geven we invulling aan de vragen: Hoe kom je van beleid tot praktische uitvoering? Welke maatregelen zorgen werkelijk voor een verbetering, nu en in 2050? En hoe kun je hierin samen versnellen?

KAB-2003.jpg

Verbinden van boven- en ondergrond

Er moet meer ruimte komen voor groen en water. Omdat de ruimte schaars is, maken we weloverwogen keuzes. Zodat extra bomen kunnen worden ingepast en je daarnaast ook nog eens het regenwaterprobleem oplost. Onze adviseurs creëren oplossingen met oog voor toekomstige ontwikkelingen voor elke buitenruimte of wijk. Daarin verbinden we de boven- en ondergrond met elkaar. Dat is slim gebruikmaken van ruimte!

Wat we doen: uitvoering klimaatadaptatie

Wij ondersteunen onder andere gemeenten, bedrijven en ontwikkelaars bij de uitvoering van stedelijk water en ondergrondse projecten. Met onderzoek, monitoring, modellering, planvorming en ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld bij rioolvervangingsopgaven, klimaatadaptatie en wijkvernieuwingen. Daarbij ontwerpen we concrete maatregelen voor bijvoorbeeld waterberging, het laten groeien van groen, het vertragen van bodemdaling en paalrot en het bestrijden van grondwaterproblemen.

Onze specifieke diensten binnen het programma:

Urban water planning

In de stedelijke ondergrond komen veel functies samen. Door begrip van het watersysteem zorgen we voor de juiste maatregelen op de juiste plekken. Piekbuien opslaan waar ruimte is in de ondergrond bijvoorbeeld. En infiltreren om te zorgen dat groen groeit en kwetsbare funderingen en slappe bodemlagen nat blijven. Vergroening en drainage om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Met Urban Water Planning geven wij inzicht in de ondergrond en ontwerpen we samen met de opdrachtgever passende oplossingen. We laten dit landen en leven in de organisatie met werksessies en inzichtelijke tools voor beleidsmakers, ontwerpers en projectleiders.

Praktische en beheersbare watersystemen

In onze projecten staat centraal dat een ontwerp praktisch uitvoerbaar én goed te beheren moet zijn. Waar nodig verzorgen wij de communicatie met de omgeving en de monitoring om de effectieve werking te borgen en te versterken. Kortom, we ondersteunen onze opdrachtgevers om te ontwikkelen vanuit de kracht van de ondergrond. Met een goed functionerend watersysteem en ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Vraagstuk op het gebied van stedelijk water en ondergrond? Neem contact met ons op!
dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 109 14 315
ltolk@avecodebondt.nl