icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Coördinatie kabels en leidingen – A22 Velsertraverse

De provincie Noord-Holland heeft samen met Rijkswaterstaat, Tata Steel en de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Amsterdam in het IJmondgebied de krachten gebundeld om de N197/ Velsertraverse opnieuw in te richten. Het doel is de doorstroming van het verkeer te verbeteren en daarmee de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen. Zo kan een goede balans tussen de economische ontwikkeling in de regio en een gezonde leefomgeving worden gevonden.

Opdrachtgever
Combinatie KWS Infra-Vialis
Project
Afgerond

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen september 2015 en april 2016, voorafgaand aan de start van de renovatie van de Velsertunnel. Daarmee is een belangrijke mijlpaal gehaald omdat de N197 als omleidingsroute fungeert tijdens de werkzaamheden aan de Velsertunnel.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt ondersteunt de combinatie KWS Infra-Vialis met het beheersen van alle kabels en leidingen (-derden) gerelateerde risico’s, inclusief verleggingen. We verzorgen tevens het omgevingsmanagement en de onderzoeken en expertise op milieukundig vlak. Concreet betekent dit:

  • het inventariseren van raakvlakken;
  • het verzorgen van (technische) oplossingen voor knelpunten;
  • de afstemming met alle netbeheerders en stakeholders;
  • het verzorgen van de Verzoeken Tot Aanpassing (VTA);
  • de Verzoeken Tot het nemen van Maatregelen ( VTM) en
  • de ProjectOvereenStemmingen (POS-traject).

Strikte instandhoudingseisen

De uitdaging op het gebied voor kabels en leidingen lag vanwege specifieke eindgebruikers, bij de zeer strikte instandhoudingseisen (vanuit de Rijksoverheid). Op zeven locaties waren verleggingen voorgeschreven met een veelvoud aan betrokken netbeheerders, die conflicteerden met de krappe beschikbare ruimte, de uitvoeringsperiode en de fasering van het werk.

Resultaat

In dit project zijn:

  • Verleggingen kabels en leidingen op 7 locaties teruggebracht tot één locatie;
  • Verleggingen van de kabels en leidingen van 53 netbeheerders teruggebracht tot twee netbeheerders.

 

De aanpassingen zijn beperkt tot slechts één locatie met twee netbeheerders. Dit dankzij het op proactieve wijze ter discussie stellen van het nut en de noodzaak van aanpassingen aan de kabels en leidingen en het vroegtijdig betrekken van alle netbeheerders en stakeholders. Hierdoor zijn bovendien de verleggingskosten (voor onze opdrachtgever) beperkt tot een fractie van de oorspronkelijke kosten.

Contactpersoon
Richard Molemaker
Sr. projectmanager kabels & leidingen
rmolemaker@avecodebondt.nl