icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Projectmanagement NBW-toetsing watersysteem – WVS

Voor waterschap Vechtstromen verzorgt Aveco de Bondt het projectmanagement voor de NBW-toetsing (Nationaal Bestuursakkoord Water) van haar watersysteem, een wettelijke verplichting voor waterschappen.

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen
Status
Afgerond
Diensten
Project- en procesmanagement Landelijk Gebied
Projectcategorieën
Ruimtelijke Ontwikkeling

NBW-toetsing voor waterschap Vechtstromen

Met de toetsing regionale wateroverlast wordt onderzocht of het waterschapsgebied voldoet aan de geldende wateroverlastnormen. In de modelmatige toetsing wordt de staat van het oppervlaktewatersysteem nagegaan en knelpunten in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden naderhand geanalyseerd. Op basis daarvan wordt gekeken naar mogelijke maatregelen om wateroverlast aan te pakken.

 

Voor deze toetsing is het essentieel om een robuust hydrologisch model te realiseren. Wat is een robuust hydrologisch model? Beter gezegd: een kwalitatief goed en gedetailleerd oppervlaktewatermodel waarmee extreme buien kunnen worden doorgerekend en bepaald kan worden hoe het watersysteem reageert en wel of niet voldoet aan de geldende normering. Hiermee kunnen vervolgens knelpunten in kaart worden gebracht.

 

Het project loopt van medio 2019 tot eind 2020 en is opgesplitst in 2 deelprojecten, namelijk noordelijk en zuidelijk Vechtstromen. Er is gestart met het noordelijk deel.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt zorgt in dit gehele project voor de aansturing van de inhoudelijke projectgroep, afstemming met stakeholders en bestuurlijke besluitvorming. Onze meerwaarde binnen dit project zit in de kennis van hydrologische modellering en kennis van systemen, maar ook in de kennis van de waterschap organisatie.

                                                                                              

Meer weten?

Meer weten over onze diensten op het gebied van project- en procesmanagement Landelijke Gebied? Bekijk ons programma of neem direct contact op met Bart Oude Groote Beverborg – Projectmanager.

Contactpersoon
Bart Oude Groote Beverborg
Senior projectmanager
bogbeverborg@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma