icon-arrow-right
HomeProjecten Versterking Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijken

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen water en bezitten 25 miljard euro aan economische waarde. Tevens is de dijk cultuurhistorisch erfgoed en provinciaal monument. 

Dijken afgekeurd

In 2006 werd ruim 33 kilometer Markermeerdijken Hoorn - Amsterdam afgekeurd. De stabiliteit en hoogte van de dijken was onvoldoende. Om deze reden versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met alliantie partners Boskalis en VolkerWessels en de omgeving 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. De dijk moet na de versterking weer voor 50 jaar veilig zijn. 

 

Dochterbedrijf Wareco draagt bij om de omgeving schadevrij te houden

Wareco Ingenieurs is samen met onder andere Volker InfraDesign, onderdeel van het Integraal Monitoringsteam van de Alliantie Markermeerdijken en medeopsteller van het beleid rondom schade aan omgevingsobjecten. Wareco toetste de omgevingsbeinvloeding op nabijgelegen panden en andere objecten. Ook stelde ze monitoringsplannen op en ondersteunden ze het Omgevingsmanagement en andere afdelingen op het gebied van omgevingsbeindvloeding en schade. Zo dragen ook wij bij aan een veiliger Noord-Holland!

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Alliantie Markermeerdijken
  • Dochterbedrijf
    Wareco Ingenieurs
  • Projectcategorieën
    Water

Meer weten over dit project?

Contact Rick Oosterhoff »
+