icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aanleg Ecoduct Boele Staal

In de gemeente Soest wordt het Ecoduct Boele Staal aangelegd dat als ecologische verbinding moet gaan fungeren tussen de Leusderheide en de Vlasakkers. Het ecoduct maakt een onderdeel uit van een netwerk waarbij de gebieden rond en op  de Utrechtse Heuvelrug met elkaar worden verbonden. Voor het ecoduct Boele Staal is door de Provincie Utrecht meegegeven dat de doelsoorten voor de verbinding  bestaan uit aan heide gerelateerde soorten.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Status
Lopend

Rol Aveco de Bondt

Het ontwerp van het ecoduct doet recht aan de doelsoorten voor de heide en de ligging sluit aan op de heidegebieden ‘oude Kamp’ en ‘de Vlasakkers’. Beide gebieden zijn in beheer als militaire oefenterreinen. Om het ecoduct op de betreffende locatie te bouwen, heeft Aveco de Bondt:

  • De aanwezige reptielen, hazelwormen en zandhagedissen weggevangen. Hiervoor zijn faunaschermen en vangemmers geplaatst en zijn ook actief dieren weggevangen;
  • Ruim 2 hectare bos gekapt om ruimte te maken voor de toelopen naar het ecoduct. Deze vormen tevens de aansluiting op de twee te verbinden heidegebieden.

 

 

Na het creëren van de benodigde ruimte is begonnen met de aanvoer van zand en grond en gestart met de bouw van het ecoduct over de weg heen.Conform het  door Aveco de Bondt opgestelde beplantingsplan en inrichtingsplan is vervolgens de bekleding van het ecoduct aangebracht: een mix van struikbeplanting, bomen, stobbenwallen, laagtes en hoogtes met los zand en enkele poelen. Uiteindelijk is alles afgewerkt met een mix van heideplagsel.

Om het ecoduct en het omliggende terrein op een verantwoorde wijze te beheren heeft Aveco de Bondt een beheerplan opgesteld. Hierin is het beheer weergegeven voor  10 jaar zodat het ecoduct onderdeel kan worden van een gezond ecosysteem en optimaal kan ontwikkelen. 

Contactpersoon
Sierk de Groot
Business Unit manager Constructies
sdegroot@avecodebondt.nl