icon-arrow-right
HomeProjecten Adviseur Kabels en Leidingen, TenneT | Project ‘Zuid – West 380k

Adviseur Kabels en Leidingen, TenneT | Project ‘Zuid – West 380k

TenneT bouwt een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland, waar tevens een nieuw hoogspanningsstation komt. De huidige verbinding biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. De nieuwe verbinding zal worden gecombineerd met een bestaande 380 kV verbinding, waardoor deze kan worden afgebroken. Als adviseur kabels en leidingen in directe dienst bij TenneT, waren wij in dit project de schakel tussen ontwerp en realisatie.

Infrastructuur kabels en leidingen

In de bouwfase lag de nadruk op het tijdig realiseren van de masten, die nodig waren voor het aansluiten van hoogspanningsstation Rilland op het bestaande 380kV net. Als adviseur kabels en leidingen was het onze taak om de infrastructuur van kabels en leidingen op tijd te conditioneren, zodat de realisatie van de hoogspanningsmasten ongestoord door kon gaan.

 

Onze taken bestonden onder andere uit het toetsen van de ontwerpen van fundaties, werkwegen, tijdelijke beschermende maatregelen, planning, kosten, projectovereenstemmingen, vergunningen/ontheffingen en afwijkingen met betrekking tot kabels en leidingen.

 

"Als ‘spin in het web’ namens TenneT was Aveco de Bondt verantwoordelijk voor de multidisciplinaire afstemmingen, zowel ontwerp- als uitvoeringstechnisch op het gebied van Kabels en Leidingen. De adviseur van Aveco de Bondt heeft continu grip op de voortgang en kosten gehouden. En ons daarnaast ondersteund en geadviseerd in het toetsen van- en komen tot, pragmatische maatwerk-oplossingen tijdens de uitvoering, in relatie tot het integrale referentie-ontwerp. Ook was Aveco de Bondt verantwoordelijk voor de voortgang inzake integrale ontwerpafstemmingen met de kabel en leidingeigenaren en de Stakeholders binnen het projectgebied. TenneT is prima geholpen en tevreden over de inzet van de adviseur van Aveco de Bondt."

Ir. Nicolien Vrisou van Eck, Overall Project Lead

Contactpersoon

Richard Molemaker Sr. Projectmanager Kabels en Leidingen Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  TenneT TSO B.V.
 • Contractvorm
  UAV/UAV-gc
 • Diensten
  Advies/coördinatie Kabels en Leidingen
 • Status ingenieursdiensten
  Afgerond
 • Projectcategorieën
  Infrastructuur & mobiliteit
+