icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bauhaus Twente

Bauhaus is de nieuwe bouwmarkt die gevestigd wordt in Hengelo. Onder een dak van 15.000 m2 kunnen de klanten straks een keuze maken uit een assortiment met ruim 120.000 kwaliteitsproducten, deze zijn ondergebracht in de Stadstuin, de winkel en de Drive-in. Het unieke van de Drive-in is dat men hier met de auto en aanhanger naar binnen kan rijden, bouwmaterialen uitzoeken, inladen, betalen en starten met klussen.

Opdrachtgever
Systabo Turn-Key Bouw
Status
Lopend
Markt
Gebouwen, Water

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt verricht voor dit werk diverse activiteiten, waaronder de uitwerking van de hoofddraagconstructie. Dit betreft de gehele kelderconstructie die in beton uitgevoerd wordt. Daarna volgt de uitvoering van de bovenbouw in staal.

Ecologische vrijgave

Voor de start van de bouw heeft Aveco de Bondt een ecologische inventarisatie uitgevoerd om vast te stellen of er beschermde natuurwaarden op het bouwterrein voorkwamen. Uit de inventarisatie bleek dat er geen wettelijk beschermde plant- en diersoorten voorkwamen op het terrein. Dit heeft geresulteerd in een ecologische vrijgave.

Ontwerp waterhuishouding

Na afronding van de planologische procedure heeft Aveco de Bondt de uitgangspunten uit de watertoets vertaald naar een ontwerp waterhuishouding. Hiervoor is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstand binnen het plangebied. Een hoge grondwaterstand en een aanzienlijke toename in verhard oppervlak, zorgden voor een uitdagende combinatie van beperkte beschikbare ruimte en een aanzienlijk volume te verwerken hemelwater. Uiteindelijk is een combinatie tussen een ondergrondse riolering, de inrichting van een wadi en een vertraagde afvoer op de Bornse Beek ontworpen om hemelwater te zuiveren, te infiltreren, tijdelijk te bergen en vertraagd af te voeren.

Contactpersoon
Ivo Lohuis
sr. adviseur bouwconstructies
ilohuis@avecodebondt.nl