icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bodemonderzoeken vervanging brug gemeente de ronde venen

In de gemeente De Ronde Venen wordt een brug vervangen in het landelijk gebied. De brug met een huidige limit van 3,5 ton wordt vervangen door brug die meer dan 3,5 ton kan dragen. Voordat de vervanging van de brug kan worden gerealiseerd is inzicht nodig op verschillende onderdelen om op een later moment een concrete uitvraag (opmaken bestek) te kunnen doen richting een aannemer. Aveco de Bondt is gevraagd om de ondergrondse en milieu-hygiënische risico’s samenhangend te onderzoeken.

Opdrachtgever
Gemeente De Ronde Venen

Spin in het web: onderzoeken en projectbegeleiding

We zijn gevraagd om de volgende samenhangende onderzoeken te begeleiden, adviseren en/of uit te voeren (hieronder een verdere uitleg per onderwerp):

  • Historisch vooronderzoek conventionele explosieven (CE) 
  • Asbestinventarisatie  
  • Chroom (VI)-onderzoek in de verf van de brugleuning 
  • Verkennend bodem- en wateronderzoek  
  • Geotechnisch onderzoek t.b.v. funderingspalen 
     

Door de onderzoeken door één partij te laten uitvoeren en niet los te knippen, kan efficiënt en veilig onderzoek worden uitgevoerd. De opdrachtgever heeft ons gevonden als ‘spin in het web’.

Historisch vooronderzoek conventionele explosieven (CE)

Als er bij voorgenomen werkzaamheden een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van conventionele explosieven in de (water)bodem, zal eerst een vooronderzoek moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit vooronderzoek voor de opdrachtgever begeleid, waardoor de vereiste grondroerende activiteiten voor het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek en het geotechnisch onderzoek direct aansluitend konden worden uitgevoerd op de plek van de huidige brug. 

Asbestinventarisatie

Voor de toekomstige sloop van de brug hebben we een asbestinventarisatie begeleid. Dit bevatte de inventarisatie van asbesthoudende producten, asbest-besmet materiaal of asbest-besmette constructieonderdelen in het bouwwerk. Waar mogelijk hebben we asbesthoudend materiaal is bemonsterd. Hiermee is asbest geen belemmering voor het nog op te stellen bestek ter vervanging van de brug. 

Chroom (VI)-onderzoek

Chroom (VI) zijn carcinogene stoffen welke kunnen zijn toegepast in verf en coatings. Door het bewerken, schuren en krabben van de verf kunnen deze stoffen in de luchtwegen terecht komen. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom (VI) is de behoefte voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. De aangebrachte verf op brugleuning is op juiste wijze door ons bemonsterd en overgedragen aan een milieulaboratorium. Op basis van het resultaat hebben wij voor de opdrachtgever een advies opgesteld voor eventuele bewerkingen zoals las-, schuur- en slijpwerkzaamheden op de brugleuning bij de vervanging van de brug. 

Verkennend bodem- en waterbodemzoek

In het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek hebben wij de noodzakelijke ARBO- en veiligheidsmaatregelen, alsmede de mogelijkheden van het beoogde grondverzet bepaald. In het bodemonderzoek is aandacht besteed aan de aanwezigheid van een wegfundering ter plaatse van de huidige landhoofden van de brug. In het waterbodemonderzoek is de sliblaag in de watergang bemonsterd en is de kwaliteit bepaald. 

Geotechnisch onderzoek

Voor het plaatsen van funderingspalen van de nieuwe brugconstructie is door ons een geotechnisch onderzoek begeleid. Op de onderzoekslocatie wordt een conus in de grond gedrukt om te classificeren op aanwezige grondsoorten tot een diepte van circa 25 meter. Op basis van het geotechnisch onderzoek is het grond-mechanisch draagvermogen van de ondergrond bepaald, conform de NEN9997-1:2017 en is een funderingsadvies aangeleverd. 

Meer weten over dit project? Vraag het Kelvin!
Kelvin Hoogeboom BSc
Adviseur Bodem & Saneringsadvies
khoogeboom@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma