icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bodemsanering Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is sinds de 16e eeuw in gebruik voor de landbouw. Door het verval in de opgeleide beken werd het stromende water gebruikt voor de aandrijving van de watermolens voor de verwerking van graan en papier. In 1930 vestigde papierfabriek Van Gelder zich op deze plek en werd dit deel van het beekdal omgevormd tot industrieterrein. Deze industrie heeft nu plaatsgemaakt voor een beekdal met hoogteverschillen, beken en natte graslanden, met een functie voor natuur en recreatie. Hiermee is een natuurlijke corridor ontstaan tussen het natuurgebied de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn.

Opdrachtgever
Mourik Groot-Ammers BV
Status
Afgerond
Periode
2011-2013
Diensten
Bodem en ondergrond, milieukundige begeleiding en bodemsanering

Rol Aveco de Bondt

In de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' geeft het ministerie van LNV aan dat ze een robuuste verbinding wil tussen de Veluwe en het Rijndal. De Dienst Landelijk Gebied van de Provincie Gelderland heeft de opdracht gekregen om het bedrijventerrein Beukenlaan in te richten als een natuurlijk beekdal met ruimtelijke kwaliteit. In 2010 heeft aannemer Mourik Groot-Ammers opdracht gekregen voor 'de laatste uitvoeringsfase van de herinrichting Renkums Beekdal'. In opdracht van Mourik Groot-Ammers BV heeft Aveco de Bondt de milieukundige begeleiding van de bodemsanering (processturing en verificatie) uitgevoerd. Daarnaast heeft Aveco de Bondt de opdrachtgever bij andere milieukundige vraagstukken (bijv. coördinatie grondstromen) ondersteund.

Herinrichting gebied

Voorafgaand aan de uiteindelijke start van de bodemsanering diende de reeds eerder vastgestelde verouderde plannen te worden aangepast naar de actuele stand van zaken (huidig ontwerp en huidige wet- en regelgeving). Na de goedkeuring van de Provincie Gelderland is in mei 2011 gestart met de herinrichting van het gebied.

Saneringswerkzaamheden

De saneringswerkzaamheden bestonden uit het herstellen en herprofileren van het oude beekdal (grootte 11 ha), waarbij mobiele, immobiele en asbestverontreinigingen grotendeels zijn verwijderd. Voor de diverse deelgebieden (stuwwal, opgeleide beken, overgangsgebied, beekdal en natuurlijke beekzone) zijn verschillende saneringseisen opgesteld in verband met bereiken van verschillende natuurdoeltypen. Deze saneringseisen hebben onder meer betrekking gehad op de dikte en kwaliteit van de leeflaag en de mate van verwijdering van de verontreiniging. Voor de leeflaag is zoveel mogelijk gebiedseigen grond gebruikt.


De saneringswerkzaamheden hebben tijdelijk stilgelegen vanwege het aantreffen van niet-gesprongen explosieven. Om de werkzaamheden te kunnen hervatten is onder aangepaste veiligheidsmaatregelen de bodemsanering in april 2013 succesvol afgerond.

Contactpersoon
Mark de Jong
Adviseur Ruimte & Milieu
mdjong@avecodebondt.nl