icon-arrow-right
HomeProjecten Bouw- en woonrijp maken woonwijk de Kol

Bouw- en woonrijp maken woonwijk de Kol

Holten

In Holten wordt het industrieterrein de Kol omgevormd tot een woonwijk waarmee ook een prettige overgang komt van het dorp naar de Holterberg. Dit brengt de omgeving in harmonie en zorgt ervoor dat toeristen die vanaf de berg naar Holten maken niet afgeschrikt worden door een oud en grauw industriegebied, maar een nieuwe, aantrekkelijke woonwijk zien.

Het oude industrieterrein heeft al grotendeels plaatsgemaakt voor bouwwegen, aangelegde kavels en is voor een groot deel al ingenomen door de nieuwe bewoners. Daarnaast is de voormalige basisschool Holterenk vervangen door een nieuwe school, waarmee de nieuwbouwwijk vorm begint te krijgen.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is gedurende lange periode betrokken bij dit project dat in (deel)fasen wordt uitgevoerd, afhankelijk van de woningbehoefte in Holten. Het project ‘Bouw- en woonrijpmaken de Kol’ is omsloten door het Zilverzand- en Wansinktracé, waarvoor Aveco de Bondt ook de civieltechnische werkvoorbereidingen heeft uitgevoerd.

De werkzaamheden van Aveco de Bondt bestaan o.a. uit:

  • Geluidadvies, asfalt- en grondonderzoeken en milieukundige begeleiding vervuiling;
  • Vertaling van de rioleringsplan naar technische rioolontwerp;
  • Technische uitwerking schetontwerp;
  • Opstellen presentatietekeningen en bijwonen bewonersavonden;
  • Opstellen RAW-bestekken, incl. bestekstekeningen en directieramingen;
  • Opstellen van de benodigde contractstukken;
  • Directie & Toezicht volgens UAV.

Contactpersoon

Jan Nijkamp sr. adviseur Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+