icon-arrow-right
HomeProjecten Coördinatie Kabels en Leidingen - ‘Herprofilering De Boelelaan’

Coördinatie Kabels en Leidingen - ‘Herprofilering De Boelelaan’

In 2017 is het vernieuwde oostelijk deel van De Boelelaan in Amsterdam opgeleverd. Het wegdek was verouderd en het riool was toe aan een onderhoud. De rijweg en de fiets- en voetpaden zijn vernieuwd en verbreed, en er hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden aan een groot aantal kabels en leidingen.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is vanaf het begin (maart 2016) betrokken geweest bij dit project als adviseur kabels en leidingen. Wij hebben de volledige coördinatie kabels en leidingen opgepakt, met als doel grip te houden op de integrale ontwerpen, afstemmingen, processen voorafgaand en tijdens de civiele uitvoering.

De focus van onze werkzaamheden lag op de diverse aanpassingen aan de kabels en leidingen in De Boelenlaan, en het behoud hiervan tijdens de realisatiefase van het project.

"Zowel tijdens de voorbereidings- als uitvoeringsfase heeft Aveco de Bondt op meerdere punten haar expertise met de coördinatie van kabels en leidingen in complexe integrale projecten, laten blijken. De korte lijnen, betrokkenheid vanuit Aveco de Bondt en de prettige, nauwe samenwerking bleek een goede zet. Door vroegtijdige afstemming met K&L eigenaren, opdrachtgever en begeleiding van de processen K&L in de realisatie heeft dit tot effect gehad dat er nauwelijks ontwerp, uitvoering en planningsissues zijn ontstaan."

Bart Luyten, omgevingsmanager project Reconstructie De Boelenlaan Amsterdam.

Contactpersoon

Richard Molemaker Sr. Projectmanager Kabels en Leidingen Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Gemeente Amsterdam
 • Contractvorm
  RAW, aanbestedingsprocedure met EMVI.
 • Diensten
  Coördinatie Kabels & Leidingen
 • Status ingenieursdiensten
  Afgerond
 • Projectcategorieën
  Infrastructuur & mobiliteit
+