icon-arrow-right
HomeProjecten Coördinator meterpool Grootverbruik Gas

Coördinator meterpool Grootverbruik Gas

Hilversum

Primum, onderdeel van Aveco de Bondt, is meterpoolcoördinator voor de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED). In deze rol zien wij toe op de kwaliteit van de 60.000 in het net aanwezige grootverbruik gasmeters. Maatschappelijk een belangrijke rol waar we erg trots op zijn.

Gasmeterpool

Het verbruik van gas door grootverbruikers wordt gemeten door gasmeters. Omdat het bij dergelijke grote aantallen onmogelijk is de meters periodiek allemaal te onderzoeken, is er een steekproefsysteem in het leven geroepen. Dit systeem, onder toezicht van het Agentschap Telecom, staat bekend onder de naam: gasmeterpool. Hierbij worden de gasmeters verdeeld in groepen meters van het zelfde soort, type en bouwjaar. Een dergelijke groep vormt een populatie. Deze populaties worden door de meetbedrijven periodiek en steekproefsgewijs op een juiste werking gecontroleerd.

Primum controleert in opdracht van VMNED of het steekproefsysteem goed wordt uitgevoerd en of de afgekeurde populaties tijdig worden vervangen. Daarbij wordt een groot deel van deze activiteiten geautomatiseerd. Deze opdracht past heel goed bij de kernwaarden van Primum. Het betrouwbaar meten van energiestromen is namelijk de eerste stap in het werken aan een duurzamer energiehuishouding.

Contactpersoon

Berend Verhulsdonck projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED)
 • Markt
  Energie en duurzaamheid
 • Status
  Lopend
 • Diensten
  MVO dienstverlening
 • Projectcategorieën
  Energie & Duurzaamheid
+