icon-arrow-right
HomeProjecten D&C-contract en Tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen

D&C-contract en Tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen

Zwolle - Wijthmen

Rijkswaterstaat verbetert de Rijksweg N35 tussen Zwolle en Wijthmen. De rijksweg wordt opgewaardeerd naar een autoweg met een snelheid van 100 km/u en verlegd bij dorpskern Wijthmen ter verbetering van de verkeersdoorstroming. Ter plaatse van de Oldeneelallee komt een nieuwe fietsbrug, de fietstunnel Oudeweg wordt verlengd en ter plaatse van Wijtmen wordt een Haarlemmermeeraansluiting gerealiseerd.

Naast een wijziging van de aansluiting op het onderliggend wegennet, zijn er de volgende aanpassingen:

  • Aanpassing waterhuishouding, waaronder duikers bij drie kruisende watergangen en bermsloten langs de N35;
  • Landschappelijke inpassing (beplanting);
  • Mitigerende natuurmaatregelen (dassentunnels en voorzieningen voor vleermuizen);
  • Geluidsmaatregelen (stil asfalt en nieuwe geluidsschermen).

Rol Aveco de Bondt

In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland heeft Aveco de Bondt het D&C-contract opgesteld, inclusief het daaraan ten grondslag liggende Tracébesluit en onderhavige onderzoeken op het gebied van o.a. bodem, geotechniek, verhardingen, geluid, kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Daarnaast heeft Aveco de Bondt oa. het risico- (RISMAN) en ramingendossier beheerst en een kostenraming middels SSK-systematiek opgesteld.

Contactpersoon

Edwin de Kant Sr projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

+