icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Dijkinspectie Rijkswaterstaat

Het uitvoeren van een dijkinspectie voor Rijkswaterstaat in opdracht van Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V..

Opdrachtgever:
Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V.
Status:
Lopend
Markten:
Inspectie

Waterveiligheid keringen

Om Nederland droge voeten te laten houden, dient de waterveiligheid van de waterkeringen continu in acht genomen te worden. De waterveiligheid wordt onder meer geborgd door inspecties nabij waterkeringen en waterkerende kunstwerken uit te voeren. Eén van de type inspecties is de visuele inspectie. De visuele inspectie is er op gericht om mogelijke schades aan de waterkering in kaart te brengen en de consequenties hiervan te bepalen voor de waterveiligheid.

Rol Aveco de Bondt

Om Nederland droge voeten te laten houden, dient de waterveiligheid van de waterkeringen continu in acht genomen te worden. De waterveiligheid wordt onder meer geborgd door inspecties nabij waterkeringen en waterkerende kunstwerken uit te voeren. Eén van de type inspecties is de visuele inspectie. De visuele inspectie is er op gericht om mogelijke schades aan de waterkering in kaart te brengen en de consequenties hiervan te bepalen voor de waterveiligheid.

Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. heeft Aveco de Bondt B.V. opdracht gegeven om acht verschillende trajecten te inspecteren in Zuid-Holland. Dit in het kader van het Beheer en Onderhoud welke zij dienen te voeren voor Rijkswaterstaat. Hierbij zijn de volgende bekende trajecten geïnspecteerd:

  • Stormvloedkering Nieuwe Waterweg / Europoort
  • Stormvloedkering Hollandsche IJssel
  • Haringvlietdam
  • Europoort / Hartelkering
  • Hellegatsdam en Volkeraksluizen

Inspectieapp Dijk Visie

De schades zijn opgenomen met de inspectieapp Dijk Visie van Aveco de Bondt. Met behulp van Dijk Visie en gecertificeerde dijkinspecteurs wordt de visuele inspectie uitgevoerd en gerapporteerd conform de STOWA-methodiek. Daarmee sluit Dijk Visie aan bij het landelijk beleid van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De voorjaarsinspectie is noodzakelijk om te achterhalen in wat voor staat de verschillende keringen zich bevinden na het stormseizoen, oftewel het gesloten seizoen. U kunt gebruik van onze dijk inspectie diensten van 1 april tot en met 1 oktober.

Contactpersonen
Niek Evers
Adviseur Waterveiligheid
nevers@avecodbondt.nl
Sander van der Plas
GIS-specialist
svdplas@avecodebondt.nl