icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Dijkversterking Middelburg- Tempelpolder

De Middelburg en Tempelpolder (MT-polder), is een laaggelegen veenweide polder (NAP -4,7m tot NAP -5,7m) in het Groene Hart. De polder is ontstaan als droogmakerij en door eerdere vervening. De lage ligging van de polder zorgt voor vele problematieken zoals waterveiligheid, bodemdaling, verzilting en een verhoogd opbarstrisico. Aveco de Bondt voert voor een traject van circa 7,4 kilometer een herbeoordeling uit op de faalmechanismes. Daarbij stellen we voor de afgekeurde trajecten een integraal ontwerp vast.

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Status
Lopend
mt-polder.jpg

Het samenspel tussen techniek en omgeving

Met dit project stellen we een ontwerp op dat technisch aan de waterveiligheidseisen voldoet en vergunbaar, bouwbaar en inpasbaar is. Daarbij hebben we rekening gehouden met het samenspel tussen de technisch opgave en omgevings-/ gebiedseisen. We betrekken hierbij de stakeholders uit het gebied en richten ons onder andere op de landschappelijke kenmerken en eventuele gebiedsopgaves. We zijn specifiek bezig met de waterveiligheid, maar nemen ook de mogelijke koppelkansen/raakvlakken in het gebied mee. Op deze manier kan een integrale afweging worden gemaakt.

Die integrale afweging wordt gemaakt tussen de verschillende rolhouders zoals de technisch manager en omgevingsmanager, maar ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om ervoor te zorgen dat alle rolhouders en partijen binnen het project over dezelfde informatie beschikken, maken we gebruik van datasupport in een Geoportaal. Zo wordt, in geografisch kaartmateriaal, dezelfde taal gesproken. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen het project op hetzelfde moment beschikt over dezelfde informatie. 

 

"Het integrale samenwerken binnen het project is alsof je op een 4-zits tandem rijdt: de projectmanager aan het stuur, projectbeheersing, techniek en omgeving erachter. Je moet samenwerken om vooruit te komen!"
20211001_102904.jpg

Afschuiving dijk Tempelpolder

In de verkenningsfase heeft er buiten de scope van het project, in hetzelfde plangebied, een afschuiving van de dijk plaatsgevonden. Deze gebeurtenis heeft een grote uitwerking in de omgeving, ligt bestuurlijk gevoelig en zorgt dat er nog meer aandacht is voor het technische waterveiligheidsvraagstuk.

De technisch manager is bij de afschuiving gaan kijken om visueel waar te nemen of er sprake was van buitenwaartse instabiliteit (scheuren, afschuivingen e.d.). Op locatie was echter niets te zien. Het bleef bijzonder en uniek om de enorme binnenwaartse afschuiving van de dijk en een dichtgedrukte teensloot met scheuren en verplaatsingen van het maaiveld (weiland) waar te nemen.

 

In beeld

Door het Hoogheemraadschap van Rijnland is een uitleg video opgenomen over de werkzaamheden in de Middelburg en Tempelpolder. Bekijk de video hieronder!

 

Meer weten over dit project? Vraag het Martin!
ing. Martin Schepers MPM
Leading Expert Waterveiligheid
mschepers@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma