icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Energy Highway N59

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland hebben samen met enkele andere overheden in 2018 de bestuurlijke overeenkomst ‘N59, weg van de toekomst’ gesloten. Op basis van deze overeenkomst werken betrokken partijen maatregelen uit tot een uitvoeringsplan. Het betreft maatregelen die de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59 bevorderen. Beide partijen hebben Primum benaderd om een inhoudelijke bijdrage te leveren wat betreft de prioritering en uitwerking van de algemeen geformuleerde longlist met duurzame maatregelen.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Status
Afgerond 2020
energie-highway

Prioritering duurzame maatregelen

Om van de longlist aan duurzame maatregelen tot een shortlist van duurzame maatregelen te komen zijn onder meer de volgende stappen doorlopen:

  1. Strategische sessie om te komen tot een prioritering in maatregelen die goed aansluit bij ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten;
  2. Vaststellen belangrijkste duurzame thema’s en verdere uitwerking maatregelen aan de hand van kosten,  CO2 uitstoot en circulariteit;
  3. Ranken van maatregelen en vaststellen van een 20-tal geschikte maatregelen voor de shortlist:
  • Inschatting positieve impact op energie, materialen, innovatie;
  • Indicatie kosten (investering);
  • Indicatie effect: MKI waarde en CO2 uitstoot.
“Goed dat inventarisatie en afstemmingsgesprekken hebben plaatsgevonden. Door het project is meer inzicht in en draagvlak voor de duurzame maatregelen verkregen. Het eindproduct draagt daarmee bij tot een grotere kans dat de 20 (innovatieve) duurzame maatregelen toegepast worden op de N59 – weg van de toekomst."
Rijkswaterstaat
Meer weten over dit project? Vraag het Dirk!
Dirk van Hout
Senior Adviseur
dirk.vanhout@primum.nl

Dit project valt onder ons programma