icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Funderingsonderzoek bij 11 complexen van Ymere

Woningcorporatie Ymere wil een aantal woningen in Amsterdam verkopen. Wij voeren onderzoek uit om per bouwblok vast te stellen of binnen een periode van 25 jaar maatregelen aan de fundering te verwachten zijn.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Ymere
Funderingsonderzoek Ymere.jpg

Funderingsonderzoek

De bouwkundige eenheid (bouwblok) wordt op basis van de ­re­sultaten van het funderingsonderzoek in­gedeeld in een kwali­teits­niveau. De onderzoeksinspanning, de conclusies uit het onderzoek en daarmee de beoordeling van het kwaliteits­niveau zijn specifiek gericht op het bouwblok. 

Het funderingsonderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Het onderzoek in fase 1 bestaat uit:

  • Het verzamelen van archiefgegevens van de bouwkun­dige eenheid;
  • Het verzamelen van peilbuisgegevens van in de nabijheid gelegen peilbuizen bij Waternet;
  • Het uitvoeren van een lintvoegwaterpassing;
  • Het uitvoeren van een gevelinspectie;
  • Het uitvoeren van enkele inpandige inspecties, vloerveldwaterpassingen en inspecties van de achtergevel;
  • Het uitvoeren van sonderingen en een NAP-meting.

Op basis van de inzichten uit het onderzoek van fase 1 is bepaald of het uitvoeren van een funderingsinspectie in fase 2 noodzakelijk is.

 

Project Funderingsonderzoek Ymere.jpg

Funderingsinspectie

De werkzaamheden in fase 2 bestaan uit: 

  • Het uitvoeren van funderingsinspecties;
  • Het aanvullen van de rapportage van fase 1;
  • Het trekken van een conclusie over de kwaliteit van de fundering;
  • Advies met betrekking tot de kwaliteitsklasse waarin het woningblok kan worden ingedeeld.

Deze werkwijze komt overeen met de werkwijze die in Amsterdam wordt gevolgd voor het verkrijgen van een splitsingvergunning. 

Meer weten over dit project? Vraag het Wouter
Wouter Kooijman MSc
Specialist Waterveiligheid & Omgeving
wkooijman@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma