icon-arrow-right
HomeProjecten Groot Onderhoud N216b

Groot Onderhoud N216b

Op basis van de trajectstudie is vastgesteld dat de N216b op een aantal aspecten niet meer voldoet aan de eisen en normen. Asfalt van de hoofdrijbaan, kunstwerken, kruisingen en verlichting moeten aangepast of verbeterd. Het doel van dit project is om genoemde maatregelen uit te voeren en het traject zodanig in te richten en te reconstrueren dat kleinschalig onderhoud niet eerder noodzakelijk is dan na 6 jaar, en grootschalig onderhoud pas na 12 jaar.

Het betreft een integraal project met een sterke verwevenheid tussen stakeholdermanagement (klanteisen), ontwerp en input uit onderzoeken en adviezen.

 

Rol Aveco de Bondt

Fase 1: Definitie en ontwerp. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Onderzoeken, waaronder: Inventarisatie van de bestaande situatie met digitale terreinmeting, verhardingsonderzoek en – advies, milieukundig bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek en advies, quickscan ecologie, archeologisch onderzoek, onderzoek niet gesprongen explosieven, advies verwijderen en aanplant bomen, kabels & leidingen, inspecties en onderzoeken viaducten met duurzaamheidsschade met chlorideonderzoek.
 • Plannen: verlichtingsplan, bebordingsplan, faserings-  en verkeersplan, BLVC plan;
 • Vergunningeninventarisatie en stakeholdermanagement;
 • Opstellen referentieontwerp, ontwerpnota en directieraming;
 • Opstellen risicoregister uitvoeringsrisico’s;
 • Projectmanagement.

Fase 2: opstellen Vraagspecificatie Eisendeel (VSE), als onderdeel van de contractstukken, conform de UAV-GC.

Contactpersoon

Edwin de Kant sr. projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Provincie Zuid- Holland
 • Status
  Afgerond
 • Markt:
  Mobiliteit & infrastructuur
 • Projectcategorieën
  Infrastructuur & mobiliteit
+