icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Groot Onderhoud N216b

Op basis van de trajectstudie is vastgesteld dat de N216b op een aantal aspecten niet meer voldoet aan de eisen en normen. Asfalt van de hoofdrijbaan, kunstwerken, kruisingen en verlichting moeten aangepast of verbeterd. Het doel van dit project is om genoemde maatregelen uit te voeren en het traject zodanig in te richten en te reconstrueren dat kleinschalig onderhoud niet eerder noodzakelijk is dan na 6 jaar, en grootschalig onderhoud pas na 12 jaar. Het betreft een integraal project met een sterke verwevenheid tussen stakeholdermanagement (klanteisen), ontwerp en input uit onderzoeken en adviezen.  

Opdrachtgever
Provincie Zuid- Holland
Status
Afgerond
Markt:
Mobiliteit & infrastructuur

Rol Aveco de Bondt

Fase 1: Definitie en ontwerp. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Onderzoeken, waaronder: Inventarisatie van de bestaande situatie met digitale terreinmeting, verhardingsonderzoek en – advies, milieukundig bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek en advies, quickscan ecologie, archeologisch onderzoek, onderzoek niet gesprongen explosieven, advies verwijderen en aanplant bomen, kabels & leidingen, inspecties en onderzoeken viaducten met duurzaamheidsschade met chlorideonderzoek
  • Plannen: verlichtingsplan, bebordingsplan, faserings-  en verkeersplan, BLVC plan;
  • Vergunningeninventarisatie en stakeholdermanagement;
  • Opstellen referentieontwerp, ontwerpnota en directieraming;
  • Opstellen risicoregister uitvoeringsrisico’s;
  • Projectmanagement.

Fase 2: opstellen Vraagspecificatie Eisendeel (VSE), als onderdeel van de contractstukken, conform de UAV-GC.

Contactpersoon
Edwin de Kant
sr. projectmanager
edkant@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma