icon-arrow-right
HomeProjecten Haalbaarheidsstudie Brede School Souburg-Zuid Vlissingen

Haalbaarheidsstudie Brede School Souburg-Zuid Vlissingen

Oost-Souburg

Aveco de Bondt heeft  onderzoek verricht naar geluid- en luchtkwaliteitsaspecten in het kader van een haalbaarheidsstudie voor de Brede School Souburg-Zuid aan de Bermweg te Vlissingen. 

Voor de basisscholen in Souburg-Zuid is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor nieuwbouw op de locatie aan de Bermweg. Bepalend voor de haalbaarheid en onderdeel van de studie waren een onderzoek naar verkeersveiligheid en parkeerbehoefte, geluid en luchtkwaliteit.

Aveco de Bondt heeft onderzoek uitgevoerd naar geluid- en luchtkwaliteitsaspecten. Op de locatie aan de Bermweg zijn verschillende geluidbronnen van belang, namelijk diverse wegen, waaronder de A58 en een provinciale weg, de spoorlijn Middelburg-Vlissingen en het industrieterrein. De aanwezige infrastructuur heeft tevens invloed op de luchtkwaliteit op deze locatie.

De geluidniveaus en de luchtkwaliteit zijn door ons getoetst aan het wettelijk kader van grenswaarden. Uit berekeningen voor verschillende bebouwingsvarianten bleek dat bouwkundige voorzieningen benodigd zouden zijn om te kunnen voldoen aan het wettelijk kader.  Desondanks  is vanwege de hoge cumulatieve geluidbelasting vanwege verschillende geluidbronnen nabij het terrein,  afgezien van een brede school op deze locatie.

Contactpersoon

Paula van der Horst-Entius Adviseur akoestiek Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever:
  Next Level Urban Design
 • Periode:
  nov 2014 – maart 2015
 • Status:
  Afgerond
 • Diensten:
  Bouwfysica en geluid
 • Markt:
  Gebouwen
 • Projectcategorieën
  Gebouwen
+