icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Haalbaarheidsstudie Brede School Souburg-Zuid Vlissingen

Aveco de Bondt heeft  onderzoek verricht naar geluid- en luchtkwaliteitsaspecten in het kader van een haalbaarheidsstudie voor de Brede School Souburg-Zuid aan de Bermweg te Vlissingen. 

Opdrachtgever:
Next Level Urban Design
Periode:
nov 2014 – maart 2015
Status:
Afgerond
Diensten:
Bouwfysica en geluid
Markt:
Gebouwen

Voor de basisscholen in Souburg-Zuid is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor nieuwbouw op de locatie aan de Bermweg. Bepalend voor de haalbaarheid en onderdeel van de studie waren een onderzoek naar verkeersveiligheid en parkeerbehoefte, geluid en luchtkwaliteit.

Aveco de Bondt heeft onderzoek uitgevoerd naar geluid- en luchtkwaliteitsaspecten. Op de locatie aan de Bermweg zijn verschillende geluidbronnen van belang, namelijk diverse wegen, waaronder de A58 en een provinciale weg, de spoorlijn Middelburg-Vlissingen en het industrieterrein. De aanwezige infrastructuur heeft tevens invloed op de luchtkwaliteit op deze locatie.

De geluidniveaus en de luchtkwaliteit zijn door ons getoetst aan het wettelijk kader van grenswaarden. Uit berekeningen voor verschillende bebouwingsvarianten bleek dat bouwkundige voorzieningen benodigd zouden zijn om te kunnen voldoen aan het wettelijk kader.  Desondanks  is vanwege de hoge cumulatieve geluidbelasting vanwege verschillende geluidbronnen nabij het terrein,  afgezien van een brede school op deze locatie.

Contactpersoon
Paula van der Horst-Entius
Adviseur akoestiek
pvdhorst@avecodebondt.nl