icon-arrow-right
HomeProjecten Herinrichting Groote markt Oldenzaal

Herinrichting Groote markt Oldenzaal

Groote markt Oldenzaal

De gemeenteraad van Oldenzaal heeft het ‘Masterplan Binnenstad Oldenzaal’ vastgesteld. Het Masterplan beschrijft hoe de binnenstad van Oldenzaal er over enkele jaren uit moet zien. Onderdeel hiervan is de herinrichting van de Groote markt en de Markstraat.

De Groote Markt wordt gezien als ‘de huiskamer’ van Oldenzaal en is een bijzondere historische plek in de binnenstad. Het monumentale plein is gelegen in het hart van Oldenzaal en is omgeven door diverse horecagelegenheden met daarbij behorende terrassen. Daarnaast worden op en om het plein zeer veel evenementen gehouden. Het plein draagt daarmee in grote mate bij aan de levendigheid van de stad en de beleving van de openbare ruimte. De herinrichting bestaat in grote lijnen uit het aanbrengen van nieuwe wegverharding, voorzieningen t.b.v. warenmarkt, de aanleg en vervanging van de riolering inclusief hemelwaterbergingsriool, de aanplant van bomen met ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen en het aanbrengen van inrichtingselementen.

Rol van Aveco de Bondt

Aveco de Bondt is gevraagd om het ontwerp en de contractvoorbereiding uit te voeren waarbij optimaal wordt ingespeeld op de uitdaging om de werkzaamheden zo uit te voeren dat de overlast en beperking van de bereikbaarheid en het gebruik zoveel mogelijk in evenwicht zijn met het belang voor de gebruikers en de horeca. Hiervoor hebben wij een stakeholdersanalyse uitgevoerd en individuele inventarisatie gesprekken gevoerd met alle horeca ondernemers op het plein, welke zijn vertaald naar een klant eis specificatie. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een DO ontwerp Groote Markt en een E&C contract (UAV-Gc) met SSK-raming. Aveco de Bondt heeft de aanbestedingsprocedure inclusief EMVI criteria begeleid. Tijdens de realisatie heeft Aveco de Bondt het contractmanagement uitgevoerd voor de opdrachtgever (gemeente) op basis van Systeem Gerichte Contractbeheersing. Onderdelen hiervan zijn o.a. systeem- proces en producttoetsen, adviseren financieel en VTW proces, coördinatie verleggingen kabels & leidingen.

Contactpersoon

Roy Feijen Projectmanager Neem contact op

Feiten & cijfers

+