icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Integrale Wijkaanpak Oosterengh

De Gemeente Gooise Meren krijgt de komende jaren te maken met grote uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet. En dat komt bovenop de huidige plannen van onderhoud en beheer en omgang met stakeholders. Aveco de Bondt heeft een aanpak ontwikkeld die de gemeente helpt om deze uitdagingen tot kans te maken . Verschillende thema’s zijn op wijkniveau geanalyseerd en gecombineerd. Hierdoor is een volledig en integraal beeld ontstaan van de buurt zodat vervolgens goede keuzes gemaakt kunnen worden voor een toekomstbestendige wijk. En die bovendien goed aansluit bij ambities en doelen van de gemeente Gooise Meren, stakeholders en inwoners.

Markt
Ruimtelijke ontwikkeling, energie & duurzaamheid, mobiliteit & infrastructuur
Opdrachtgever
Gemeente Gooise Meren

Stappenplan

Aveco de Bondt heeft het zelf ontworpen stappenplan gevolgd, welke begint met de analyse fase. Hierin is basis informatie op wijkniveau verzameld, zoals bestemmingsplannen, beleid, sociale en fysieke kenmerken van de wijk. Hiermee hebben we in één keer een goed beeld van de locatie gekregen.

Kansen en beperkingen

Vervolgens zijn de kansen en beperkingen van de wijk in beeld gebracht vanuit zogeheten bouwstenen. Deze bouwstenen hebben een financiële, sociale, ruimtelijke en tevens een beheerstechnische en energetische aard. Hierdoor wordt een totaal beeld van de omgeving gemaakt in de vorm van verschillende kansenkaarten.

GIS-viewer

De analyses worden samengevoegd in een online GIS-viewer. Hierdoor ontstaat een integraal overzicht van de kenmerken en kansen van een wijk op één centrale plek. Deze GIS-viewer is vervolgens geïntegreerd in een website. Op deze website is alle informatie te vinden over de wijk Oosterengh.

Aanpak

Voordeel van de aanpak is:

  • Brengt op systematische wijze data in zicht
  • Biedt een goede voorbereiding op de omgevingsvisie
  • Levert op een efficiënte manier een gebiedsanalyse voor wijkontwikkelingsplannen
  • Integraal: Pakt op een behapbare wijze in één keer 5 gemeentelijk opgaven aan
Contactpersoon
Alex van Doorn
senior projectmanager planvorming
avdoorn@avecodebondt.nl