icon-arrow-right
HomeProjecten Integrale Wijkaanpak Oosterengh

Integrale Wijkaanpak Oosterengh

Bussum

De Gemeente Gooise Meren krijgt de komende jaren te maken met grote uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet. En dat komt bovenop de huidige plannen van onderhoud en beheer en omgang met stakeholders. Aveco de Bondt heeft een aanpak ontwikkeld die de gemeente helpt om deze uitdagingen tot kans te maken . Verschillende thema’s zijn op wijkniveau geanalyseerd en gecombineerd. Hierdoor is een volledig en integraal beeld ontstaan van de buurt zodat vervolgens goede keuzes gemaakt kunnen worden voor een toekomstbestendige wijk. En die bovendien goed aansluit bij ambities en doelen van de gemeente Gooise Meren, stakeholders en inwoners.

Aveco de Bondt heeft het zelf ontworpen stappenplan gevolgd, welke begint met de analyse fase. Hierin is basis informatie op wijkniveau verzameld, zoals bestemmingsplannen, beleid, sociale en fysieke kenmerken van de wijk. Hiermee hebben we in één keer een goed beeld van de locatie gekregen.

Vervolgens zijn de kansen en beperkingen van de wijk in beeld gebracht vanuit zogeheten bouwstenen. Deze bouwstenen hebben een financiële, sociale, ruimtelijke en tevens een beheerstechnische en energetische aard. Hierdoor wordt een totaal beeld van de omgeving gemaakt in de vorm van verschillende kansenkaarten.

De analyses worden samengevoegd in een online GIS-viewer. Hierdoor ontstaat een integraal overzicht van de kenmerken en kansen van een wijk op één centrale plek. Deze GIS-viewer is vervolgens geïntegreerd in een website. Op deze website is alle informatie te vinden over de wijk Oosterengh.

Voordeel van de aanpak is:

  • Brengt op systematische wijze data in zicht
  • Biedt een goede voorbereiding op de omgevingsvisie
  • Levert op een efficiënte manier een gebiedsanalyse voor wijkontwikkelingsplannen
  • Integraal: Pakt op een behapbare wijze in één keer 5 gemeentelijk opgaven aan

Contactpersoon

Alex van Doorn senior projectmanager planvorming Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Van stikstof en PFAS naar de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! Wat betekent dit voor mijn ruimtelijk plan of organisatie?   Op 1 januari 2021...

+