icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Integratie parkeerbijdrage bij parkeerterreinen Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de grootste natuurbeschermingsorganisatie voor de Nederlandse natuur. Ze beheert meer dan 110.000 hectare natuur, verspreid over Nederland. Elke Nederlander is daar welkom. Het beheer en onderhoud van de natuur en alle recreatieve voorzieningen kost veel geld. Met ruim 5000 parkeerplekken en jaarlijks bijna 3,5 miljoen parkeerders zijn er kansen om een bijdrage te vragen voor de natuur. Op circa 20 grote parkeerterreinen gaat Natuurmonumenten parkeersystemen plaatsen. Leden kunnen er gratis parkeren, niet-leden betalen een parkeerbijdrage voor de natuur. Zo verhoogt een parkeerbijdrage de waarde van het lidmaatschap en genereert inkomsten om de natuur te beschermen.

Opdrachtgever
Vereniging Natuurmonumenten
Fase
lopend
Producten / diensten
Ontwikkeling Landelijk gebied, Verkeer en Mobiliteit, Omgevingsmanagement, mobiliteitsvisie

Momenteel begeleiden wij Natuurmonumenten met de verkenning en voorbereiding om de uitrol van de parkeerbijdrage op verschillende parkeerlocaties te realiseren. Hiervoor hebben wij samen met Natuurmonumenten voor circa. 20 locaties in Nederland een Quickscan uitgevoerd waarbij omgevingsfactoren, de technische haalbaarheid en exploitatiekansen onderzocht zijn.

Analyse van de omgeving: stakeholders, parkeerdruk en wildparkerenrisico’s

Bij alle locaties van parkeerterreinen zijn talloze belangen aanwezig, dit kunnen o.a. bezorgde aanwonende particulieren zijn, ondernemers met bepaalde belangen in het gebied, de parkeerplaats of de omgeving, huidige (beleids-) afspraken en ander gemeentelijk of Europees beleid. Deze stakeholders en hun belangen zijn samengevat in stakeholdermatrixen, hierbij is overzicht gecreëerd zodat de verschillende belangen op de juiste manier behandeld worden

Natuurmonumenten1.jpg

Geclusterde aanpak: per jaar een aantal parkeerplaatsen realiseren

Vanwege de eerder genoemde belangen en in sommige gevallen geldend beleid of omstandigheden is er strategisch gekeken naar het realisatieproces. De locaties waarbij weinig of eenvoudig te overkomen uitdagingen spelen worden als eerste gerealiseerd worden. Zo worden elk jaar een aantal parkeerplaatsen opgeleverd met een voor de verschillende locaties passende vorm van parkeerbijdrage. De indeling van locaties in de doorlooptijd van het project is mede gestuurd door het te verwachten leerproces en de daarbij horende efficiëntie. Ervaringen van de eerste locaties worden meegenomen in het proces van de in opvolgende jaren geplande locaties.

Hoogwaardige afweging tussen exploitatie, kwaliteit en omgeving

Voor alle locaties wordt de balans gezocht tussen de haalbaarheid en exploitatiekans, de benodigde investeringen in de parkeerterreinen om de parkeerbijdrage in te voeren, de kwaliteit en eventuele (duurzame) meekoppelkansen voor de locatie en de plaatselijke belangen.

Multidisciplinaire aanpak vanuit Aveco de Bondt

De professionals van Aveco de Bondt ondersteunen het programmateam van Natuurmonumenten vanuit verschillende disciplines. Zo zijn adviseurs vanuit de teams Landelijk gebied, Omgeving en Verkeer en Mobiliteit betrokken bij het realisatietraject.

Bekijk de diensten die vallen onder dit project:

Meer weten over dit project? Vraag het Berjan!
Berjan Mensink
Adviseur Verkeer & Mobiliteit
bmensink@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma